1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu www.WirtualnyGarwolin.pl.

2. Właścicielem i administratorem portalu jest DK Media s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki, ul. Stawki 3, 08-400 Garwolin, zwany dalej redakcją.

3. Regulamin zamieszczania komentarzy do artykułów

a) redakcja nie bierze odpowiedzialności za treść komentarzy; komentarze zniesławiające lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich grożą odpowiedzialnością karną i cywilną.

b) komentarze zawierające wulgaryzmy, treści powszechnie uznawane za obraźliwe, sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz ośmieszające kogokolwiek oraz zawierające dane osób niebędących osobami publicznymi nie będą publikowane.

c) komentarze naruszające którykolwiek z punktów regulaminu nie będą publikowane; redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcie komentarza bez podania uzasadnienia.

d) treści zawartych w komentarzach nie należy utożsamiać z opinią, poglądami redakcji, z wyłączeniem komentarzy autorskich podpisanych nickami: ?Justyna Dybcio?, ?Łukasz Korycki?, ?Redakcja?.

4. Regulamin zamieszczania ogłoszeń

5. Regulamin dodawania wpisów do katalogu firm

a) jedna firma może być dodana jednocześnie do 4 kategorii

b) dokonanie wpisu w wariancie podstawowym jest bezpłatne

c) wpis w wersji rozszerzonej o opis, logo i wizytówkę firmy w panelu bocznym wymaga wykupienia rocznego abonamentu w wysokości 89 zł brutto.

d) wizytówka w panelu bocznym zawiera nazwę firmy, stopkę, logo oraz link do strony internetowej firmy

e) wpis w wariancie rozszerzonym będzie opublikowany po zaksięgowaniu kwoty abonamentu na koncie portalu

f) dokonanie wpisu w wersji rozszerzonej wymaga podania w tytule przelewu nazwy, adresu oraz ewentualnie numeru NIP firmy

g) po upływie 12 miesięcy od dnia opublikowania wpis automatycznie zostanie ograniczony do wersji podstawowej

h) wpis wymaga podania imienia i nazwiska osoby kontaktowej; dane te nie będą publikowane ? są tylko do wiadomości redakcji

6. Regulamin zamieszczania reklamy

a) zleceniodawca upoważnia redakcję do wystawiania rachunku bez jego podpisu

b) zleceniodawca zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności; uchybienie ustawowym terminom spowoduje naliczenie karnych odsetek za cały okres zwłoki

c) zleceniodawca oświadcza, że zna aktualne warunki przyjmowania materiałów do publikacji określone przez redakcję i zastosuje się do nich (warunki techniczne, terminy dostarczania materiałów itp.)

d) ewentualna rezygnacja z emisji reklamy może nastąpić na 7 dni przed datą edycyjną z zachowaniem formy pisemnej

e) zleceniodawca oświadcza, że zlecona reklama nie jest sprzeczna z prawem, nie narusza praw osób trzecich

f) redakcja zastrzega sobie prawo nieopublikowania reklamy z przyczyn technicznych, redakcyjnych lub innych istotnych i uzasadnionych powodów; zlecona emisja zostanie wtedy zrealizowana w innym terminie uzgodnionym ze zleceniodawcą

g) redakcja zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji reklamy, jeśli jej treść jest konkurencyjna względem działalności redakcji

7. Redakcja oświadcza, że nie będzie przekazywać danych zawartych w formularzu dodawania komentarzy, ogłoszeń, wpisów do katalogu firm innym podmiotom, z wyłączeniem próśb organów ścigania w prowadzonych postępowaniach.

8. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów regulaminu.

Garwolin, 7 czerwca 2011

Dodaj komentarz

Dodaj komentarz

Dane kontaktowe

Wydawca portalu: DK MEDIA s.c. Justyna Dybcio, Łukasz Korycki, ul. Stawki 3, 08-400 Garwolin

Redakcja info(at)wirtualnygarwolin.pl

Justyna Dybcio - redaktor naczelna - jdybcio(at)wirtualnygarwolin.pl, kom. 501 380 724

Łukasz Korycki - lkorycki (at) wirtualnygarwolin.pl, kom. 508 590 073

Katarzyna Miętus - kmietus (at)wirtualnygarwolin.pl

w miejsce "(at)" należy wstawić symbol małpy