Dzieje się! Zaplanuj weekend!

Opublikowano: 28 czerwiec 2019, 10:37 Kategoria Aktualności

Co? Gdzie? Kiedy? Sprawdźcie najciekawsze wydarzenia w powiecie garwolińskim i zaplanujcie weekend!

Triathlon Garwoliński – 29 czerwca

W sobotnie przedpołudnie w Parku Wodnym „Mamut” wystartuje VI edycja Triathlonu Garwolińskiego. Ponad 100 zawodników zmierzy się z trzema dyscyplinami sportu. Zawodnicy będą mieli do przepłynięcia 750 metrów (Jezioro Mamut), do pokonania rowerem 20 km, a do przebiegnięcia 5 km. Start, meta i strefa zmian będą się znajdować w Parku Wodnym “Mamut” w Rębkowie. Trasa rowerowa będzie prowadziła do Huty Garwolińskiej, a bieg odbędzie się drogami serwisowymi przy obwodnicy. Początek zawodów o godzinie 10:00.

- Wierzę, że ta jednomyślność w głosowaniu będzie dobrym prognostykiem na dalszą współpracą dla dobra mieszkańców powiatu – powiedział starosta Mirosław Walicki po trzech głosowaniach w sprawie udzielenia zarządowi powiatu wotum zaufania, absolutorium oraz przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wszystkie zakończyły się jednogłośnymi głosowania „za”.

Zakładany deficyt budżetowy powiatu na 2018 rok wyniósł 11,64 mln zł. – Faktyczne wykonanie budżetu w 2018 roku było korzystniejsze niże przewidywał to plan finansowy. Rzeczywisty deficyt 8,25 mln zł, czyli było o 3,39 mln zł niższy od przyjętego – informował podczas wczorajszej sesji starosta Mirosław Walicki. Jak uzupełnij, zadłużenie powiatu na koniec ubiegłego roku wyniosło 36,61 mln zł, czyli 31% dopuszczalnego wskaźnika zadłużenia. Dochody ukształtowały się na poziomie 117,69 mln zł (98,96% planu), a wydatki 125,95 mln zł (96,45%).

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium

Opublikowano: 27 czerwiec 2019, 12:47 Kategoria Aktualności

- Bardzo się cieszę z tego wotum zaufania, bo dla mnie to jest zielone światło dla tego, co robimy wspólnie – mówiła podczas ostatniej sesji burmistrz Garwolina Marzena Świeczak. Nie bez zastrzeżeń i nie bez emocji, ale z nadrzędnym celem współpracy na rzecz mieszkańców, radni podjęli uchwały dotyczące udzielenia burmistrzowi Garwolina wotum zaufania oraz absolutorium.

Podstawą do udzielenia burmistrzowi wotum zaufania jest raport o stanie miasta obejmujący poprzedni rok. - Mamy świadomość, że rok 2018 był specyficzny, bo do listopada funkcję burmistrza pełnił Tadeusz Mikulski, więc w zdecydowanej części ten raport opisuje działalność miasta Garwolina Tadeusza Mikulskiego. Raport o stanie miasta przede wszystkim jest źródłem wiedzy o stanie miasta, realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady miasta – mówiła podczas sesji burmistrz Marzena Świeczak, podkreślając między innymi, że w ubiegłym roku wzrosła liczba mieszkańców w mieście, odnotowano dodatni przyrost naturalny, a finanse miasta są zadowalające.

Jest koncepcja nowego urzędu w Maciejowicach

Opublikowano: 27 czerwiec 2019, 06:25 Kategoria Aktualności
maciejowiceurząd

Na zlecenie gminy Maciejowice powstała koncepcja budowy nowego urzędu gminy przy ul. Sportowej.

Umowę w sprawie opracowania projektu budowy nowego budynku UG przy ul. Sportowej wójt gminy podpisał pod koniec kwietnia. W ostatnich dniach pojawiła się koncepcja i wizualizacje budynku, który liczyć będzie dwie kondygnacje. „Trwają dalsze prace projektowe związane z uzyskaniem wymaganych przepisami pozwoleń i uzgodnień, w celu uzyskania pozwolenia na budowę” – informuje urząd.

Wakacyjne zmiany w parafiach

Opublikowano: 26 czerwiec 2019, 15:42 Kategoria Aktualności
kościółzmiany

Biskup siedlecki Kazimierz Gurda zdecydował o zmianach personalnych wśród duchowieństwa w diecezji siedleckiej. W parafiach na terenie powiatu garwolińskiego doszło do dwóch zmian na stanowiskach proboszczów oraz kilku wśród wikariuszy.

Na początku czerwca ks. Andrzej Lemieszek został zwolniony z urzędu proboszcza parafii Sulbiny. Administratorem parafii został ks. prał. Ryszard Andruszczak. Dziekan garwoliński od 1 lipca przechodzi na emeryturę. Jego miejsce, na czele parafii Przemienia Pańskiego, zajmie ks. Stanisław Szymuś, dotychczasowy proboszcz w Mokobodach.