reklama

Prewencja najlepszy sposób na bezpieczeństwo

Opublikowano: 17 marzec 2023, 07:21 Kategoria Edukacja
Ten artykuł przeczytasz w 3 - 5 min.

Fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 18 lat realizuje działania związane z poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach. Nie ulega wątpliwości, że mimo polepszenia, jest nadal to ważnym problem, zarówno pod kątem społecznym, jak i także ekonomicznym. W wypadkach drogowych w 2022 roku zginęły 1883 osoby, ponad 24 tys. zostało rannych a koszty wypadków drogowych w Polsce szacuje się na ok. 40 mld zł.

Głównym celem działalności Krajowego Centrum BRD jest edukacja, a poprzez edukację podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Ten cel realizowany jest m.in. w ramach programu „Bezpiecznie – chce się żyć!”. To ogólnopolski projekt oparty na organizacji seminariów propagujących zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Każde z tych wydarzeń stanowiących formę swoistej reedukacji uczestników ruchu drogowego, jest okazją do przybliżenia ich uczestnikom zagadnień z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie regionu, w którym ono się odbywa. Omawiane są również ważne zmiany w przepisach mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Seminaria są także okazją do prezentacji działań Policji i innych instytucji realizujących zadania w przedmiotowym zakresie.

Przygotowując realizację programu „Bezpiecznie – chce się żyć!” dokonujemy bieżącej analizy tematów, które winny być poruszane podczas seminariów.

reklama


W ostatnim czasie miało miejsce wiele istotnych zmian w przepisach prawa, których celem jest dalsza poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach. Ważne jest, aby jak największa liczba uczestników ruchu drogowego zrozumiała sens i istotę wprowadzonych rozwiązań prawnych. Działania realizowane przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa BRD służą edukacji w tym zakresie, a przez to kształtowaniu pożądanych postaw uczestników ruchu drogowego.

Poza programem „Bezpiecznie – chce się żyć!” Krajowe Centrum Bezpieczeństwa BRD, realizuje szereg innych projektów, których celem jest zmiana postaw uczestników ruchu drogowego, a co za tym idzie poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach:

Mistrzowie w drodze – ogólnopolska inicjatywa skierowana do młodych kierowców, której celem jest podniesienie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych  kierowania pojazdem, z uwzględnieniem zapanowania nad samochodem, w sytuacjach ekstremalnych. Partnerem programu jest PKN Orlen.

MOTOPOZYTYWNI – projekt realizowany jest od 2011 r. na podstawie badań prowadzonych przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. W działania zaangażowani zostali motocykliści, psychologowie, ratownicy, Policja. Celem podejmowanych inicjatyw jest przeprowadzenie zmiany społecznej w skali makro w podejściu do motocyklistów, oraz zmiany zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego. Biorący udział w projekcie motocykliści zostali przeszkolenie w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej.

Odblaskowa Szkoła – celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego, poprzez zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie bezpieczeństwa uczniów. Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest partnerem wydarzenia wraz z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Komendą  Wojewódzką Policji w Krakowie, Centrum Inicjatyw Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Moda na odblaski – program realizowany na terenie całego kraju ma formułę konkursu skierowanego do najmłodszych uczestników ruchu drogowego – uczniów klas I-III szkół podstawowych, którzy mają za zadanie przygotować pokaz mody odblaskowej. Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawa znajomości zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

"LOTOS – Mistrzowie w pasach” - głównym celem kampanii była edukacja kierowców i pasażerów w zakresie poprawnego zapinania pasów bezpieczeństwa oraz bezpiecznego podróżowania z dziećmi. Partnerem akcji była Grupa Lotos a Ambasadorem działań był Kajetan Kajetanowicz.

I Motocyklowy Kongres Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - projekt zrealizowany był na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury – Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, po udziale w procedurze przetargowej. Celem Kongresu było budowanie porozumienia i zacieśnianie współpracy między różnymi środowiskami do ochrony zdrowia i życia ludzkiego w kontekście bezpieczeństwa na polskich drogach, w tym w szczególności motocyklistów.

"100 lat Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym" - głównym celem projektu było podniesienie świadomości Polaków na temat wydarzeń historycznych z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości Polski oraz promocja bezpieczeństwa ruchu drogowego w oparciu o historyczne wydarzenia.

Warto podkreślić, że nasza działalność obejmuje również wiele innych wydarzeń, w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego, zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Jako współorganizator lub Partner realizowaliśmy między innymi:

Akcję pn. „BIKE-OWE BEZPIECZEŃSTWO” mającą na celu na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na Sądecczyźnie organizowana przez Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu i Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu.

Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla dorosłych  imprezę Komisariatu Policji w Koronowie mającą na celu podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności rowerzystów.

Konkurs filmowy pn. „ Bądź bezpieczny na drodze” mający na celu popularyzację wiedzy uczniów o bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych form edukacji dla małopolskich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Akcję pn. „Bezpiecznie przejdź przez święta”, która miała za zadanie przypomnienie zasad przejeżdżania i przechodzenia przez przejście dla pieszych w okresie Świąt Bożego Narodzenia w Nowym Sączu.

Posiadamy również doświadczenie w opracowywaniu, przygotowywaniu i realizacji wydarzeń plenerowych propagujących bezpieczeństwo na drogach: stoiska na Moto Safety Day w Gdyni, przy Stadionie Narodowym w Warszawie, na wydarzeniu pt. Rajdowy Ustroń.

Ponadto, każde roku Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przekazuje na rzecz jednostek Policji wiele darowizn, clem wsparcia realizowanych przez Policję działań,  tym wiele tysięcy elementów odblaskowych.

Naszym celem jest  dbałość o bezpieczeństwo  wszystkich uczestników ruchu drogowego umożliwiając im edukację w zakresie BRD.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym PIT na cele statutowe realizowane przez fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Numer KRS:  0000223179

Wpłacając włączysz się w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach.

Z góry serdecznie dziękujemy za każdą wpłatę.

mat. pras.


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama