Tropem Wilczym w Sulbinach

Opublikowano: 04 marzec 2019, 15:09 Kategoria Sport
SulbinyGCAKgmina GarwolinTropem Wilczym

Sulbiny były jedną z kilkuset miejscowości nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju, w której wczoraj odbył się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W imprezie wzięło udział blisko 200 osób.

Była to 7. biegu „Tropem Wilczym” – największego biegu pamięci. Na naszym terenie od 4 lat organizatorami wydarzenia są Gminne Centrum Animacji Kultury w Sulbinach, Gmina Garwolin oraz Stowarzyszenie Truchtacz.pl.

Zgodnie z tradycją zawodnicy mieli do wyboru dwa dystanse – 10 km i 1963 m. Drugi dystans to symbol – rok śmierci ostatniego z wyklętych. Na starcie sportowych zmagań ustawiło się blisko 200 zawodników. 118 osób pobiegło na krótszym dystansie. Ten bieg był dedykowany całym rodzinom. Z 1963 metrami świetnie poradziły sobie nawet małe dzieci. W biegu na 10 km wzięło udział 70 osób. Dodatkową klasyfikacją był także bieg mundurowych, którzy wystartowali w pełnym umundurowaniu.

Startem zawodów był poseł Grzegorz Woźniak, który wraz z dyrektor GCAK w Sulbinach Kingą Smak-Lasocką wręczali zwycięzcom nagrody.

WYNIKI ZAWODÓW

Bieg na 1963 m

Mężczyźni

I miejsce - Arkadiusz Kot

II miejsce - Daniel Marciniak

III miejsce - Patryk Ryfka

Kobiety

I miejsce - Alicja Poszytek

II miejsce - Natalia Ślińska

III miejsce - Katarzyna Zygadło

 

Bieg na 10 km

Mężczyźni

I miejsce - Łukasz Świesiulski

II miejsce - Damian Przybysz

III miejsce - Jakub Jóźwicki

Kobiety

I miejsce - Iwona Oleksiak

II miejsce - Barbara Liszta

III miejsce - Karolina Latuszek

red.

fot. GCAK

 

 

Komentarze  

+59 #3 W 1950 Episkopat potępiłWincenty 2019-03-06 10:51
https://sld.org.pl/aktualnosci/4100-elsner-w-1950-r-episkopat-potepil-zolnierzy-wykletych

Nie zgadzamy się,aby PiS, aby prawica wypaczała historię.Czasy powojenne to był trudny okres,ciężki dla wszystkich Polek i Polaków,poniewa ż o naszym losie nie zadecydowaliśmy my sami,ale zrobiły to za nas wielkie mocarstwa Jałcie,czy też Poczdamie.

Wśród Żołnierzy Wyklętych było bardzo dużo ludzi ideowych,wielu bohaterów i tym należy się część i chwała.Ale wśród Żołnierzy Wyklętych byli również bandyci i również tacy,których działanie ocierało się o ludobójstwo.I w tej ocenie mogę się powołać na historyków i prokuratorów hołubionego przez obecną władzę IPN.

Dzień Żołnierzy Wyklętych powinien zostać zniesiony,ale jeżeli miałby dalej funkcjonować powinien uwzględniać pamięć ich ofiar.

Przypomnę,iż porozumienia między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Episkopatem Polski z 14 kwietnia 1950 r.kościół potępił Żołnierzy Wyklętych. W tym dokumencie czytamy"Kościół katolicki, potępiając zgodnie ze swymi założeniami każdą zbrodnię,zwalcz ać będzie również zbrodniczą działalność band podziemia oraz będzie piętnował i karał konsekwencjami kanonicznymi duchownych, winnych udziału w jakiejkolwiek akcji podziemnej i antypaństwowej."

A kardynał Wyszyński w sprawie Żołnierzy Wyklętych wypowiadał się w następujący sposób:„Polska zbyt wiele krwi utraciła podczas okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie pozwolić na dalszy jej upływ”.

To wszystko pokazuje, jak trudne i niejednoznaczne to były czasy.Mówmy o bohaterach,ale nie zapominajmy o zbrodniach.

Wincenty Elsner, wiceprzewodnicz ący SLD
Woronicza 17, 3 marca 2019 r.
Cytować
+63 #2 Nacjinalizm impregnowany religiąTomasz 2019-03-05 20:39
Jak wyglądałaby Polska,którą chciały budować NSZ i NZW,jak wyglądałoby jej tworzenie,można zobaczyć na przykładach państw tamtego okresu,w których opcja katolicka przejmowała władzę,Chorwacj a Pavelicia,Węgry Szálasiego,Hisz pania Franco,Włochy Mussoliniego,Sł owacja Tiso. Wszystkie te państwa były totalitarne.Kat olicyzm potępia demokrację,uzna jąc monarchię i dyktaturę (Leon XIII – „Diuturnum illud”).Potępia wolność słowa i wyznania(Grzego rzXVI –Mirari vos,LeonXIII –Libertas,PiusI X –Quanta cura,PiusXI –Divini Redemptoris. Dla niepodporządkow anych przewiduje karę śmierci.Wedle nauk Kościoła Katolickiego,ak t okrucieństwa wobec ludzi o innych poglądach,jest działaniem słusznym.Święty katolicki,Tomas z z Akwinu -Summa theologiae,naka zuje karać śmiercią heretyków,by nie rozprzestrzenia li heretyckiej myśli.Inny katolicki święty –Bernard z Clairvaux -Liber ad Milites Templi de laude novae militiae –naucza,że mordowanie niewiernych jest dla katolika powinnością.W państwach tych normą były represje wymierzone w ludzi cechujących się innymi poglądami politycznymi,wy znaniem,orienta cją seksualną,pocho dzeniem etnicznym(które utożsamiano z wyznaniem lub służeniem obcym interesom).
W Chorwacji, Hiszpanii, Portugalii i Austrii w celu więzienia i eliminacji takich osób tworzono obozy koncentracyjne – np. Jasenovac,Stara Gradiška,Ciglan a,Castuera,Form entera,Miranda de Ebro,Tarrafal,W öllersdorf,Kais ersteinbruch.Sł owacja i Węgry wysyłały swoje ofiary do obozów nazistowskich.P owszechna była mowa nienawiści.Na przykład w Chorwacji,w dzienniku „Novi List” franciszkanin Dionizije Juričev uświadamiał,że zabijanie siedmioletnich dzieci nie jest złe.Na łamach pisma „Katolički tjednik”(25 maja 1941 roku)można było przeczytać:„Są granice miłości.Ruch wyzwolenia świata od Żydów to ruch prowadzący do odnowy godności człowieka.Stoi za nim wszechwiedzący i wszechmocny Bóg”.
Cytować
+68 #1 https://trybuna.info/opinie/psi-gwizdek/Krzysztof 2019-03-05 10:50
https://trybuna.info/opinie/psi-gwizdek/

Kult Żołnierzy Wyklętych ma... konkretny cel polityczny – o którym organizatorzy wprost nie mówią...
Określenie „Żołnierze Wyklęci” zostało wymyślone przez Leszka Żebrowskiego publicystę m.in. „Naszego Dziennika” i „Gazety Polskiej Codziennie” oraz późniejszego doradcę Ruchu Narodowego....
Według oficjalnych komunikatów termin „Żołnierze Wyklęci” miał odnosić się do ogółu żołnierzy walczących z komunistami po zajęciu Polski przez Związek Sowiecki. Pierwotnym więc skutkiem wypromowania go – i najprawdopodobn iej zakładanym celem jego twórców — było wrzucenie do jednego zbioru i traktowanie jako jedności, wszystkich antykomunistycz nych partyzantów działających wtedy w Polsce. Rozmyto w ten sposób wiele dotyczących ich kwestii – idee jakimi się kierowali, ich cele, wizję Polski, o jaką walczyli, działania, których się podejmowali – wraz z etyczną ich oceną. Do jednej grupy wrzucono zarówno tych, którzy rzeczywiście chcieli żyć w wolnym i demokratycznym kraju, jak i członków Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i pomniejszych formacji, którzy marzyli o nacjonalistyczn ym państwie katolickim i mordowali niczemu winnych obywateli polskich, niepasujących do tej wizji. Tym samym zaczęto zacierać granicę pomiędzy walczącymi o wolność i zbrodniarzami – po to by na ideach tych pierwszych, przepchnąć kult tych drugich.
Tak więc faktycznym beneficjentem funkcjonowania terminu „Żołnierze Wyklęci” są członkowie organizacji partyzanckich o katolickim charakterze. Najczęściej NSZ – które, były nacjonalistyczn ą organizacją katolicką, czerpiąca swoją formę polityczną m.in. z przedwojennego Obozu Narodowo-Radyka lnego. To do nich zasadniczo odnosi się to pojęcie – i to oni są pod nim gloryfikowani.
Cytować

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież