Kobieta w kościele? Obecna!

Opublikowano: 05 luty 2019, 07:35 Kategoria Rozmaitości

Parafia Miętne od września ubiegłego roku jest miejscem modlitwy i konferencji organizowanych pod hasłem „Być Kobietą Urzekającą”. „Urzekające” spotkania przyciągają coraz więcej pań, którym zależy na duchowym rozwoju.

Każda następna msza św. w pierwszą środę miesiąca gromadzi coraz więcej kobiet. Razem się modlą, słuchają konferencji, a po spotykają się na wspólnej kawie i herbacie w salce za kościołem. Inicjatywę pobłogosławił biskup siedlecki, a wsparciem służy ks. Mariusz Zaniewicz, wicedyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej.

Jak wybrać dobry hełmstrażacki?

Opublikowano: 01 luty 2019, 09:37 Kategoria Rozmaitości

W obecnych czasach coraz większą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pracy. Zwłaszcza że postęp technologiczny z roku na rok daje coraz większe możliwości w zakresie produkcji coraz wytrzymalszych elementów sprzętu strażackiego. Czym się kierować, wybierając hełm strażacki?

 

Dlaczego wybór odpowiedniego hełmu strażackiego jest tak ważny?

Strażacy są coraz częściej wzywani do wykonywania szeregu obowiązków, które obejmują nie tylko zwalczanie pożarów. Są oni również bardziej narażeni na urazy i zagrożenia powstałe w czasie prowadzenia technicznej akcji ratowniczej i innych sytuacji awaryjnych, które nie są związane z tym samym zestawem zagrożeń, z jakimi spotykają się podczas walki z szalejącym żywiołem i wysokimi temperaturami. Co więcej, strażacy są zazwyczaj pierwszymi osobami reagującymi na wszelkiego rodzaju zdarzenia, w tym działania terrorystyczne, które mogą obejmować środki chemiczne lub biologiczne.

Segregowanie odpadów komunalnych

Opublikowano: 31 styczeń 2019, 10:58 Kategoria Rozmaitości
Segregacja śmieci jest metodą sortowania mającą na celu odzyskiwanie i utylizację odpadów. Rząd szykuje zmiany, na podstawie których chce wprowadzić obowiązek segregacji odpadów dla wszystkich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ci, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów, mogą się spodziewać surowych kar pieniężnych. Jest to ważny aspekt społeczny ze względu na wytwarzanie w Polsce coraz większej ilości śmieci - obecnie jest to 135 milionów ton rocznie.

Zasady efektywnego sortowania śmieci

Główną zasadą Systemu Segregacji Odpadów jest oddzielanie od surowców odpadów, których nie można ponownie przetworzyć. Do surowców należą: papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady biodegradowalne i tworzywa szklane. Każda gmina może zadecydować, czy chce dodatkowo oddzielać szkło białe od kolorowego. Dzięki selekcji jesteśmy w stanie odzyskać wymienione surowce, aby móc z nich wielokrotnie korzystać. Mając na uwadze dobro środowiska, powinniśmy pamiętać o oddzielaniu odpadów niebezpiecznych, do których zaliczamy akumulatory, zużyte baterie, odpady po żrących chemikaliach, zużyte żarówki, przeterminowane lekarstwa, a także zużyty sprzęt RTV i AGD. Tego typu śmieci kategorycznie zabrania się wrzucać do odpadów zmieszanych. Należy je odnosić do punktów wyznaczonych np. w aptekach lub sklepach. Gmina ma obowiązek zorganizowania PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki min. niebezpiecznych odpadów komunalnych, zużytego sprzętu.

Psycholog i prawnik na wyciągnięcie ręki

Opublikowano: 31 styczeń 2019, 08:33 Kategoria Rozmaitości
gmina Garwolin

Tu i Teraz – Punkt Konsultacyjny Gminy Garwolin. Działa w gminie Garwolin od 3 lat. Mieszkańcy gminy mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologa i prawnika. Sprawdź tegoroczne terminy.

Głównym celem punktu jest zdiagnozowanie problemu zgłaszających się osób w zakresie uzależnień jak i przemocy w rodzinie oraz udzielenie natychmiastowego wsparcia psychologicznego i prawnego. Do podstawowych zadań punktu należy między innymi udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, udzielanie wsparcia, poradnictwo oraz skuteczne motywowanie do zmiany szkodliwych zachowań, zarówno osób uzależnionych jak i członków ich rodzin czy rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy. W punkcie można też uzyskać pomoc prawną – w tym pomoc w sporządzeniu pisma.