Stypendyści z Miętnego

Opublikowano: 06 grudzień 2017, 10:50 Kategoria Rozmaitości
Miętne

19 czerwca rozpoczął się nabór do III edycji projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka. Angelika, Piotr, Bartłomiej i Jakub to stypendyści z Zespołu Szkół w Miętnem.

Stypendium ma charakter naukowy. Jego łączna kwota wynosi około 4770 zł dla jednego ucznia. Pieniądze muszą być wydatkowane wyłącznie na cele edukacyjne, bezpośrednio związane z rozwojem stypendysty poprzez realizację indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego (m.in. na zakup pomocy dydaktycznych, literatury fachowej, podstawowego wyposażenia miejsca nauki  w domu, opłacenie uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych oraz korzystanie z Internetu, itp.). W ramach programu stypendialnego w roku 2017/18 zostało przyznanych ponad 600 stypendiów.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniom dotychczasowych gimnazjów i liceów ogólnokształcących z obszaru województwa mazowieckiego, szczególnie uzdolnionym  w zakresie przedmiotów ogólnych, tj. przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki i przedsiębiorczości.

Zespół Szkół w Miętnem ma w swoim gronie 4 stypendystów. Angelika Kutwińska  już drugi rok otrzymuje stypendium. Tworzy projekt, którego celem ogólnym jest poszerzanie wiedzy na temat wartości odżywczej różnych napojów i zapotrzebowania organizmu człowieka na wodę. Opiekę nad uczennicą w realizacji projektu sprawuje Sabina Benicka. Tegoroczna maturzystka pieniądze otrzymane ze stypendium wyda na rozwój osobisty, min. kurs barmański, który będzie umożliwiał dalszy rozwój dziewczyny w zawodzie, w którym się uczy. Angelika brała udział w wielu konkursach, jest laureatką Eliminacji Ogólnopolskich OWiUR, dzięki czemu ma już zapewniony indeks na wybraną przez siebie uczelnię. Na początku listopada Angelika otrzymała Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego, a 30 listopada odebrała w Siedlcach Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Wpływ zastosowanego układu zasilania paliwem a koszty eksploatacji pojazdu -  to tytuł projektu kolejnego Piotra Guby, któremu pomocą i opieką służy pan Sławomir Poświata. Pieniądze ze stypendium zastaną przeznaczone przez Piotra na pomoce niezbędne do wykonania projektu oraz do dalszego kształcenia i rozwijania własnych zainteresowań. Po skończeniu technikum uczeń planuje dalszą naukę na SGGW na Wydziale Leśnictwa - co w przyszłości umożliwi mu zdobycie pracy leśnika. Piotrek ma już w kieszeni indeks na kierunek przyrodniczy dowolnej uczelni – podobnie jak Angelika jest laureatem Eliminacji Ogólnopolskich OWiUR.

Bartłomiej Żelazo swój projekt  zatytułował Wpływ układu hamulcowego i kierowniczego na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Opiekunem stypendysty został pan Robert Więckowski. Pieniądze ze stypendium Bartek przeznaczy na przyrządy do projektowania i dalszego kształcenia umiejętności oraz kurs z zakresu układu kierowniczego. Po zdanej maturze uczeń technikum planuje rozpoczęcie studiów inżynieryjnych na Politechnice Warszawskiej, które ma zamiar połączyć z pracą w warsztacie samochodowym. W przyszłości chciałby też założyć własny warsztat.

Jakub Nowak jest kolejnym naszym stypendystą. Tytuł projektu, który tworzy brzmi: Wpływ mikroinstalacjii fotowoltanicznej na oszczędności związane  ze zmniejszeniem opłat za energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Opiekunem stypendysty jest pan Sławomir Poświata. Pieniądze ze stypendium zostaną przeznaczone przez ucznia na zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltanicznej oraz uzyskanie uprawnień elektrycznych.  W tej chwili Jakub skupia się na nauce do egzaminu zawodowego i matury. Swoją przyszłość zamierza związać z energetyką odnawialną oraz - co się z tym wiąże - ochroną środowiska.  Jakub jest przewodniczącym szkolnego samorządu, od września zasiada w Radzie Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej. Współorganizował wiele szkolnych uroczystości, m.in. dzień otwarty szkoły, otrzęsiny klas pierwszych. Kuba angażuje się z dużym powodzeniem w promocję swojej szkoły.

mat.pras./oprac. red

fot. mat.pras.

 

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież