Przedsiębiorco zainwestuj w kasę

Opublikowano: 15 luty 2013, 09:59 Kategoria Rozmaitości
Urząd SkarbowyGarwolin

Z nowym rokiem weszły w życie przepisy, które nakładają obowiązek używania kas fiskalnych dla kontynuujących jak i rozpoczynających sprzedaż, jeśli obrót przekroczy w 2013 roku 20 tys. zł. A nie jak do tej pory 40 tys. zł.

Przedsiębiorca, w tym rolnik będący podatnikiem podatku VAT, który w 2012 roku uzyskał obrót z tytułu sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych i przekroczył kwotę 20.000 zł, ale nie przekroczył 40.000 zł, powinien najpóźniej od 1 marca 2013 roku zacząć używać kas rejestrujących. Od 1 stycznia 2013 roku do zakupu kas fiskalnych zobligowani są również wszyscy podatnicy, zarówno kontynuujący jak i rozpoczynający w/w sprzedaż, jeśli obrót w 2013 lub w 2014 roku przekroczy kwotę 20.000 zł - dotychczas dla kontynuujących sprzedaż limit wynosił 40.000 zł. Jednak od 2013 roku w przypadku rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, limit określa się proporcjonalnie do okresu tej sprzedaży - dotychczas wynosił 20.000 zł bez względu na okres sprzedaży.

Powyższe obowiązki wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2012 r. Nr 1382), które weszło w życie od 1 stycznia 2013 r.

Przedsiębiorca, który musi zacząć używać kasy fiskalnej powinien:

> zakupić i zafiskalizować kasę przed terminem jej obowiązkowego używania,

> dokonać zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji, składając w urzędzie skarbowym wypełniony druk „Zgłoszenie kasy przez podatnika” wraz z kserokopią dowodu zakupu.

Natomiast aby odzyskać kwoty wydatkowane na zakup kas rejestrujących należy spełnić łącznie niżej wymienione warunki:

> złożyć do urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania w/w sprzedaży, pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,

> rozpocząć ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach,

> posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Kwoty wydatkowane na zakup kas mogą być odliczone przez podatnika w deklaracji VAT lub w przypadku podatników zwolnionych z podatku VAT zwrócone przez urząd skarbowy na rachunek bankowy podatnika na wniosek złożony przez podatnika.

Jednak podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących jeżeli:

> w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia używania kasy nastąpi zaprzestanie jej używania, lub

> kasa nie zostanie zgłoszona do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis w terminie co 2 lata,

lub

>  nie zostaną spełnione w/w warunki.

US Garwolin/oprac. jd

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież