Czy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony z tytułu założenia spółki cywilnej można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Opublikowano: 23 październik 2019, 12:27 Kategoria Rozmaitości

Na początek należy zaznaczyć, że płatnikami podatku dochodowego w spółce cywilnej są poszczególni jej wspólnicy, a nie spółka jako całość. Przychody oraz koszty ponoszone z tytułu udziału w spółce określane są proporcjonalnie dla każdego wspólnika, zgodnie z jego prawem do udziału w zysku. Kwestię PCC z tytułu zawarcia umowy spółki cywilnej, należy rozpatrywać zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodu. Wynika z niej, że można do nich zaliczyć wydatki, które jednocześnie spełniają nasypujące warunki:

- są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, są racjonale i ekonomicznie uzasadnione,

- zostały pokryte z własnych zasobów majątkowych podatnika i mają charakter definitywny,

- zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia jego źródła,

- nie zostały wymienione w negatywnym katalogu kosztów, które w żadnym wypadku nie mogą zostać uznane za koszt podatkowy.

Rozważanie kwestii, czy PCC zapłacony przez wspólników z tytułu zawiązania spółki cywilnej można zliczyć do kosztów uzyskania przychodów, należy zacząć od określenia powiązania jego poniesienia z prowadzoną działalnością. W takiej sytuacji nie zachodzi, co prawda bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy wydatku z powstaniem przychodu, jednak przepisy ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych nie wymagają, aby ten związek był bezpośredni. Koszty podatkowe dzielone są na pośrednie i bezpośrednie. W tym przypadku mamy do czynienia z kosztem pośrednim, ponieważ jego poniesienie nie skutkuje osiągnięciem konkretnego przychodu, jednak jest konieczne, aby podatnik w ogóle mógł funkcjonować i osiągać przychody. Wydatek ten należy zatem uznać za racjonalny i obiektywnie uzasadniony. Przepisy wspomnianej ustawy nie zabraniają również zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Nie został on także wymieniony w negatywnym katalogu kosztów i wydatków.

Możemy zatem stwierdzić, że PCC od zawarcia umowy spółki cywilnej, jest kosztem uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, dla każdego wspólnika proporcjonalnie do przysługującego mu prawa do udziału w zysku tej spółki.

Biuro rachunkowe Efekta wyróżnia się na rynku usług księgowych kompleksową obsługą swoich klientów. Prowadzimy nie tylko księgi rachunkowe małych i dużych firm, ale również ich sprawy kadrowe oraz reprezentujemy je w ZUS-ie i US. Dzięki dużemu doświadczeniu i temu, że nieustannie śledzimy zmieniające się przepisy podatkowe, zawsze możemy doradzić współpracującym z nami przedsiębiorcom najkorzystniejsze rozwiązania.

Tekst płatny

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież