Rozliczanie podatków przez cudzoziemców

Opublikowano: 05 kwiecień 2018, 14:38 Kategoria Rozmaitości

Nie tylko obywatele Polski podlegają obowiązkom podatkowym wobec polskich organów podatkowych. Pomimo posiadania obywatelstwa innego kraju, może okazać się, że zgodnie z przepisami dana osoba podlega opodatkowaniu i powinna rozliczyć, w tym obliczyć oraz odprowadzić zobowiązania podatkowe wobec polskiego fiskusa.

Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

Zgodnie z polskim ustawodawstwem podatkowi dochodowemu od osób fizycznych można podlegać w sposób nieograniczony lub ograniczony. Nieograniczony obowiązek podatkowy stosowany jest wobec osób fizycznych, których miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Bez znaczenia pozostają w tym przypadku miejsca położenia źródeł przychodów. Ograniczony obowiązek podatkowy dotyczy natomiast osób, które co prawda nie mają miejsca zamieszkania w Polsce, ale osiągają przychody na jej terenie i w ramach tego zobowiązane są do odprowadzania odpowiednich zobowiązań podatkowych. W tym miejscu należy zauważyć, że dla określenia miejsca zamieszkania nie wystarczy wskazanie adresu zameldowania, czy podanego w jakichkolwiek dokumentach.

Rezydencja – obowiązki podatkowe wobec Polski

Rezydencja podatkowa to szereg specjalnych kryteriów i wskazań, które ustanowił ustawodawca dla prawidłowego określenia miejsca zamieszkania podatnika. Z drugiej strony, doktryna oraz orzecznictwo sądów powszechnych uzupełniły je o kierunki, w jaki sposób należy rozumieć tę rezydencję. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz powyższymi należy uznać, że dana osoba ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jeżeli:

  • posiada na terytorium Polski ośrodek interesów życiowych, czyli tak zwane centrum interesów osobistych lub gospodarczych, zaś ramach oceny tego kryterium należy wziąć pod uwagę związki osobiste oraz ekonomiczne tej osoby, w tym rodzinne, zatrudnienie, działalność społeczną, polityczną, kulturalną i inne;

  • posiada na terytorium Polski tak zwane centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Wystarczy spełnienie jednego z dwóch powyższych kryteriów by uznać, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w Polsce, a co za tym idzie - może podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Właściwość urzędów skarbowych dla osób zagranicznych

W celu wybrania odpowiedniego organu podatkowego,, właściwego dla osób zagranicznych będących osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej - niezbędna jest weryfikacja rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Wskazuje ona między innymi właściwość miejscową, zgodną z:

  • miejscem zamieszkania lub adresem siedziby płatnika (gdy pobór następuje za jego pośrednictwem),

  • miejscem pobytu podatnika, gdy bez pośrednictwa płatnika;

  • miejscem wykonywania czynności jeżeli nie można ustalić właściwości jak wyżej.

Podsumowanie

Kluczowe dla określenia zobowiązań podatkowych wobec polskich organów skarbowych okazuje się prawidłowe określenie rezydencji podatkowej. Będzie ona wpływać bezpośrednio na poziom oraz na wymiar zobowiązań podatkowych. Jednocześnie, w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania wobec kraju przebywania oraz państwa pochodzenia, warto zwrócić uwagę na przepisy o tak zwanym unikaniu podwójnego opodatkowania. Polska ma bowiem szereg podpisanych porozumień międzynarodowych, umożliwiających w wielu przypadkach ograniczenie obligacji podatkowych wobec jednego kraju.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież