Prymusi powiatowi otrzymają po 350 zł miesięcznie

Opublikowano: 24 październik 2018, 11:04 Kategoria Edukacja
stypendiastarostwo

10 uczniów znalazło się w gronie tegorocznych stypendystów starosty powiatu garwolińskiego. Prymusi co miesiąc otrzymają 350 zł wsparcia.

Uroczyste wręczenie stypendium odbyło się w ubiegłym tygodniu w sali konferencyjnej starostwa. Aby znaleźć się w gronie wyróżnionych należało spełnić wysokie wymagania. Podstawowym kryterium była średnia ocen nie niższa niż 5,0 lub posiadanie statusu laureata krajowego konkursu/olimpiady. Stypendysta musi wykazywać się aktywnością na rzecz samorządu uczniowskiego lub udzielać się w wolontariacie.

Najlepsi krasomówcy w powiecie

Opublikowano: 19 październik 2018, 11:21 Kategoria Edukacja
zs 2dwójkakonkurs krasomówczy

Gabriela Kaszuba wygrała Powiatowy Konkurs Krasomówczy dla Młodzieży Szkół Średnich Powiatu Garwolińskiego „Pięknym słowem o Niepodległej”. Konkurs organizowany był po raz pierwszy w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie.

Krasomówcze zmagania odbyły się wczoraj. Przed komisją konkursową, złożoną z opiekunów uczniów, zaprezentowało się siedmiu uczestników. W 10-minutowym wystąpieniu młodzież opowiadała o walorach powiatu garwolińskiego. Publiczność usłyszała m.in. o Pilawie, Żelechowie i Garwolinie.

Nauka się opłaca. 19 stypendystów z Dwójki

Opublikowano: 16 październik 2018, 07:47 Kategoria Edukacja
zs nr 2stypendyścidwójka

19 uczniów Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Garwolinie otrzyma w tym roku stypendia w ramach programu „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych”. „Dwójka” to rekordzista pod tym względem w skali regionu siedleckiego.

W ramach tegorocznej, czwartej edycji, projektu koordynowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, przyznano 482 stypendiów. Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 4924 zł. Za otrzymane wsparcie uczniowie mogą opłacić udział w dodatkowych zajęciach pozaszkolnych, kursach językowych, konferencjach, seminariach, warsztatach oraz sfinansować zakup literatury fachowej, pomocy dydaktycznych i oprzyrządowania. Stypendyści, przez cały rok szkolny, realizują tzw. Indywidualny Plan Rozwoju Zawodowego, który poszerza ich zainteresowania.

Podsumowano Powiatową Ligę Przedmiotową

Opublikowano: 08 październik 2018, 08:38 Kategoria Edukacja
liga przedmiotowamiętne

W Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem odbyło się uroczyste podsumowanie VII Powiatowej Ligii Przedmiotowej, w której wzięli udział starosta Marek Chciałowski, dyrektor edukacji Jerzy Duchna, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oraz nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursów.

- 7 lat temu powstał pomysł na organizację konkursów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych- Powiatowa Liga Przedmiotowa. Od poczatku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, każdego roku przybywała ilość uczestników Ligi oraz powiększała się lista konkursów o kolejne przedmioty. Odbywały się podsumowania poszczególnych etapów. Uczniowie otrzymywali nagrody oraz dyplomy. W dniu dzisiejszym chcemy podziękować wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do tych konkursów - tymi słowami starosta rozpoczął spotkanie.

Małgorzata Maraszek ze SP w Żelechowie oraz Anna Liszewska i Justyna Chlipalska z Zespołu Szkół nr 2 w Garwolinie znaleźli się w gronie laureatów konkursu „Opiekun stypendysty”, organizowanym przez samorząd Mazowsza.

Wczoraj odbyło się wręczenie nagród w konkursie. – Na Mazowszu mamy znakomitą kadrę nauczycielską. To ludzie przede wszystkim świetnie przygotowani do zawodu i mocno zaangażowani w swoją pracę, ale też z pasjami, którymi potrafią dzielić się ze swoimi uczniami. Potwierdzają to pedagodzy, których nagrodziliśmy w naszym nowym konkursie. Chcemy, aby obok niewątpliwej satysfakcji, którą czerpią z pracy z młodymi ludźmi otrzymali jeszcze ten dodatkowy zastrzyk gotówki – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie  zaprasza w roku szkolnym 2018/19 do podjęcia nauki w Szkole dla Dorosłych na następujących kierunkach.

3 – letnie Liceum Ogólnokształcące

to szkoła idealna dla osób które skończyły 18 lat, ale z różnych względów nie zaczęły lub nie mogły ukończyć nauki w szkole średniej. Liceum dla dorosłych to  szansa na zdobycie wykształcenia średniego, przygotowanie do matury i kontynuację nauki.

Matury lepsze, matury gorsze

Opublikowano: 09 lipiec 2018, 11:43 Kategoria Edukacja
maturywynikipowiat garwoliński

Tegoroczna zdawalność egzaminów maturalnych w powiecie garwolińskim jest na podobnym poziomie co średnie krajowa i wojewódzka. Na 751 uczniów świadectwo otrzymało 609, co daje zdawalność 81,09 proc.

W Polsce tegoroczny egzamin zdało 79,7 proc. przystępujących uczniów, w województwie 82,5 proc. W tym roku w powiecie do matury przystąpiło 751 z 844 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatowy. Świadectwo maturalne odebrało 609 osób.

Szkoła Dialogu w Katoliku

Opublikowano: 19 czerwiec 2018, 07:36 Kategoria Edukacja

Szkoła Dialogu to program edukacyjny przygotowany przez organizację Forum Dialogu, którego celem jest zapoznanie młodzieży z historią Żydów w Polsce i ich wkładem w rozwój naszego kraju. Program kładzie nacisk na poznawanie lokalnej historii, o której bardzo często młodzi ludzie wiedzą niewiele.

W kwietniu trenerki Szkoły Dialogu zawitały do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego i przeprowadziły pierwszą część warsztatów dla jednej z klas pierwszych. Zajęcia ukierunkowane były na zapoznanie uczniów z podstawowymi elementami kultury żydowskiej i stosunkami społecznymi w przedwojennym Garwolinie. Jedną z form była budowa makiety przedwojennego miasta i identyfikacja w przestrzeni miejskiej miejsc istotnych dla żydowskiej części mieszkańców.