Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny

w ramach działania 2.3 ?Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach?

II oś priorytetowa ?Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu?

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Cel projektu:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Miastków Kościelny.

Beneficjent: Gmina Miastków Kościelny

Całkowity koszt realizacji projektu: 5 050 100,87 zł

Kwota dofinansowania: 3 470 658,06 zł

Materiał promocyjny

14 grudnia, 2020

Zobacz także