Gm. Borowie: Coraz bliżej końca budowy kanalizacji

Opublikowano: 06 marzec 2014, 07:43 Kategoria Aktualności
borowiekanalizacja

Wójt Gminy Borowie informuje o realizacji zadania pt. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie w miejscowościach: Chromin, Łopacianka, Głosków", będącego etapem projektu pt. „Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną Gminy Borowie poprzez budowę sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w Borowiu”.

Całkowita wartość zadania to 4 385 261,89 zł brutto. Okres realizacji zadania: od 18.05.2013 r. do 31.10.2014 r. Cel projekt. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności i przeciwdziałanie marginalizacji ekonomicznej i społecznej gminy Borowie.

Celami bezpośrednimi są:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego;
  • poprawa warunków życia mieszkańców gminy Borowie;
  • wzrost atrakcyjności osadniczej, turystycznej i inwestycyjnej gminy Borowie.
  • osiągnięcie zgodności ze standardami Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska wymaganymi w Dyrektywach;

Zakres zadania:

Realizowane zadanie będące etapem przedmiotowego projektu obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19 264,00 m, w tym wykonanie:

  • sieci kanalizacji sanitarnej o długości 15 553,50 m;
  • wykonanie 248 szt. przyłączy domowych.
  • sieci kanalizacji tłocznej o długości 3 710,50 m;

Przebieg realizacji zadania:

W dniu 11 marca 2013 r. wszczęte zostały procedury przetargowe polegające na wyborze Wykonawcy zadania zaś zakończyły się w dniu 05 kwietnia 2013 r. informując oferentów o wyborze wykonawcy zadania. W dniu 17 kwietnia 2013 r. podpisano umowę z Wykonawcą, który rozpoczął roboty w dniu 18 maja 2013 r. w miejscowości Głosków. W chwili obecnej roboty budowlane dobiegają końca. W dniu 12 marca 2014 r. rozpoczęte zostaną prace w miejscowości Chromin a następnie w miejscowości Łopacianka.

mat. pras.

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież