Powiatowe życie na kredycie

Opublikowano: 30 czerwiec 2011, 09:42 Kategoria Aktualności
starostasesjaNiedźwiedźZadrożna

- Pieniądze ze sprzedaży pójdą na budowę nowej siedziby starostwa czy na przejedzenie? – pytał na ostatniej sesji radny powiatowy Marek Niedźwiedź. Wszystko przy okazji podejmowania dwóch uchwał o zbyciu nieruchomości – jednej w Miętnem i drugiej w Garwolinie – budynku starego pogotowia przy ul. Nadwodnej.

W odpowiedzi na zadane przez radnego pytanie, starosta przyznał, że sytuacja finansowa w powiecie różowa nie jest. – Mamy duże zobowiązania finansowe wynikające z inwestycji przeprowadzonych w 2010 roku, z których część płatności przypada na rok 2011 oraz z zobowiązań na rachunku bieżącym, które ze względu na brak środków nie zostały uregulowane w roku 2010 – mówił starosta Marek Chciałowski.

WG Patronat. Niedziela z sikawkami

Opublikowano: 30 czerwiec 2011, 07:10 Kategoria Aktualności
sikawkistrażgora

Już w najbliższą niedzielę (3 lipca) na terenie miejskiego stadionu odbędą się VIII Mazowieckie Zawody Sikawek Strażackich. Imprezie patronuje Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

- Impreza od lat wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród Ochotniczych Straży Pożarnych, kolekcjonerów, sympatyków OSP, a także mieszkańców całego województwa mazowieckiego – podkreśla Stefan Gora, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w Garwolinie. W organizację zawodów włączyli się również: starosta powiatu Marek Chciałowski, bryg. Dariusz Sadkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, burmistrz Garwolina Tadeusz Mikulski oraz Antoni Tarczyński – prezes zarządu wojewódzkiego ZOSP RP.

10 głosów „za”, 5 – „przeciw” – taki był wynik dzisiejszego głosowania nad udzieleniem burmistrzowi Łaskarzewa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. – Dziękuję za kredyt zaufania – mówiła Lidia Sopel-Sereja, włodarz miasta.

Głosowanie poprzedziły burzliwe dyskusje na temat łatania dziur finansowych w łaskarzewskich szkołach i kolejnych zmian w budżecie, które doraźnie mają sytuację naprawić. Odbiło się to echem podczas głosowania nad zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 oraz udzielenia absolutorium. – Biorąc pod uwagę sytuację finansową w szkołach, zaległe wpłaty do ZUS, czy ogólnie stwierdzoną niegospodarność, udzielenie absolutorium to zgadzanie się na poprzedni stan rzeczy – przekonywała radna Beata Kozikowska.

Godziny wyrównawcze do kasacji?

Opublikowano: 29 czerwiec 2011, 09:22 Kategoria Aktualności
oświatamikulskigarwolinmichalikszkoły

- Te zajęcia jednym pozwalają nadrobić zaległości, a lepszym uczniom rozwijać umiejętności – uważa Sławomir Michalik. Radny reaguje na pomysł burmistrza znoszący dodatkowe godziny w miejskich szkołach. – Musimy przyjrzeć się 4,5 mln zł, które co roku dokładamy do oświaty – przyznaje Tadeusz Mikulski.

Temat wyszedł na światło dzienne pod koniec poniedziałkowej sesji rady miasta. Sławomir Michalik, nauczyciel z zawodu, był zaniepokojony planami burmistrza. – Jaka jest przyczyna zmniejszenia godziny wyrównawczych? – pytał radny klubu Stowarzyszenia dla Garwolina (na zdjęciu).

Kąpania nie będzie

Opublikowano: 29 czerwiec 2011, 09:02 Kategoria Aktualności
sanepidkąpieliskagadośwodawakacje

Bo nie ma w powiecie kąpielisk. Przynajmniej w świetle nowych przepisów. Sanepid sprawdza obecnie wodę w dwóch miejscach. Kąpiąc się w pozostałych, możemy być jedynie pewni, że woda jest mokra, bo czy czysta to już niekoniecznie.

W tym roku zmieniła się ustawa Prawo wodne. Zmieniona została definicja kąpieliska i przepisy, zalecenia i obowiązki wobec organizatorów. – Łatwiej powiedzieć, co kąpieliskiem nie jest: basen pływacki i uzdrowiskowy, zamknięty zbiornik wodny podlegający oczyszczaniu lub wykorzystaniu w celach terapeutycznych, sztuczny zamknięty zbiornik wodny, oddzielony od wód powierzchniowych i wód podziemnych – tłumaczyła wywołana do tablicy na wczorajszej sesji Małgorzata Gadoś, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Garwolinie (na zdjęciu).

Dochody wykonane w prawie 98 procentach, wydatki – w 91 procentach. To przekonało wszystkich radnych pod podniesienia ręki „za” udzieleniem wójtowi Wiesławowi Gąsce absolutorium.

Wójt podziękował za udzielenie mu absolutorium - zarówno radnym poprzedniej, jak i obecnej kadencji, pracownikom i kierownikom wydziałów Urzędu Gminy, sołtysom i kierownikom i dyrektorom jednostek podległych za wspólną pracę  przy realizowaniu zadań zaplanowanych w budżecie. Podkreślił przy tym, że zgoda i wspólna praca przynoszą wymierne  efekty dostrzegane przez mieszkańców gminy Borowie.