reklama

Teraz Garwolin: polemika w sprawie zbiornika

Opublikowano: 03 październik 2014, 11:06 Kategoria Moim zdaniem
Teraz Garwolinzbiornik retencyjnyCieślańskiSdG
Ten artykuł przeczytasz w 2 - 3 min.

Polemika w sprawie opinii Jerzego Cieślańskiego o zbiorniku retencyjnym

 

Radni klubu Teraz Garwolin z wielkim zainteresowaniem zapoznali się z opinią p. Jerzego Cieślańskiego w sprawie budowy zbiornika retencyjnego, która ma charakter wielowątkowy od zagadnień dotyczących hydrologii poprzez tematykę ekonomiczną, drogową i wreszcie wątek polityczny. Ile jest prawdy i trafnych spostrzeżeń bądź, co bądź sympatycznego pana Jurka w jego teoretycznych rozważaniach pozostawiamy ocenie samych zainteresowanych tym problemem mieszkańców naszego grodu nad Wilgą.

reklama


W celu wyrobienia sobie obiektywnego stanowiska w przedmiotowej sprawie prosimy o odpowiedź autora tekstu na następujące pytania:

1) Czy jest Pan w stanie podać konkretną wycenę kosztów zaproponowanych przez siebie rozwiązań tj. budowy "zbiornika suchego zaporowego", eksploatacji kopalin i wreszcie budowy "stałego zbiornika rekreacyjnego"?

2) Czy na terenie wykupionym pod budowę zbiornika retencyjnego można prowadzić działalność związaną z wydobyciem kopalin - patrz: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Garwolin?

3) Czy przeprowadzał Pan badania dotyczące wielkości zasobów surowców i kopalin w tym rejonie oraz analizę opłacalności ich eksploatacji?

4) Czy posiada Pan wiedzę dotyczącą ceny jednostkowej budowy 1 ha lub 1 metra sześciennego zbiornika? Jeżeli tak to proszę wskazać źródło? Jeżeli nie to na jakiej podstawie pada stwierdzenie, że projekt jest "rozdęty"?

5) Czy rozmawiał Pan z mieszkańcami Leszczyn i osiedla Zarzecze w sprawie kosztów, jakie byli zmuszeni ponosić w związku z "lekkim podtopieniem"?

6) Czy posiada Pan wiedzę na temat różnicy jaka jest pomiędzy " zbiornikiem suchym zaporowym", a zbiornikiem retencyjnym i gdzie na Mazowszu " zbiornik suchy zaporowy" wybudowano?

7) Na podstawie jakich informacji lub dokumentów pada stwierdzenie, że podtopienia będą występowały raz na 20-30 lat w Garwolinie?

8) Czy Pana pomysł dotyczący budowy zbiornika o rzędnej dna niższej o 2,5 metra poniżej wód gruntowych będzie pomysłem na zbiornik sterowany tzn. umożliwiającym utrzymywanie stałego poziomu wody bez względu na warunki gruntowo-wodne?

9) Jak Pan zamierza dojechać do planowanych przedsięwzięć, którą drogą lub ulicą i czy obecnie taka droga istnieje? Jaki przewiduje Pan koszt budowy drogi lub dróg? Jaka będzie wreszcie konstrukcja nowej drogi - czy na ruch ciężki w związku z wydobyciem kopalin?

10) Prosimy o podanie danych jakie wykorzystał Pan przy wyliczeniu ubytku wody w ilości 1000 ton w ciągu doby?

11) Skoro stwierdził Pan, że wystąpiły tylko lekkie podtopienia, to prosimy o wskazanie konkretnych aktów prawnych obligujących Skarb Państwa do wybudowania zbiornika retencyjnego na rzece Wilga?

12) Czy rozważał Pan możliwość wykorzystania zbiornika w porze zimowej na lodowisko miejskie?

I jeszcze jedno pytanie natury polityczno-biznesowej na sam koniec: NA JAKIEJ PODSTAWIE SUGERUJE PAN, ŻE PRZYSZŁA EKIPA PRAWICOWEJ WŁADZY ODSTĄPI WYBUDOWANY ZBIORNIK REKREACYJNY, PO UMIARKOWANEJ CENIE, OSOBIE PRYWATNEJ?

Radni klubu Teraz Garwolin


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama