Wojewoda mazowiecki wszczął procedurę nadzorczą w sprawie dekomunizacji nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Garwolinie. Trakt we wschodniej części miasta zmieni patrona.

Wedle zapisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września.

Duża część mazowieckich samorządów wywiązała się z obowiązków jakie nałożyła na nie ustawa.  Nie było w tym gronie Garwolina. Wojewoda mazowiecki wszczął procedurę nadzorczą w sprawie miasta nad Wilgą.

- Wojewoda zwrócił się do burmistrza o złożenie propozycji zmiany nazwy ulicy II Armii Wojska Polskiego, która zgodnie z zapisami ustawy nawiązuje do totalitaryzmu. Niemal równocześnie do przewodniczącego rady miasta wpłynął wniosek klubu radnych Teraz Garwolin z propozycją zmiany nazwy ulicy na Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego. Taka nazwa jest dopuszczona przez Instytut Pamięci Narodowej  – wyjaśnia sekretarz urzędu miasta Cezary Tudek.

Propozycja nowej nazwy ulicy II Armii WP została wysłana do wojewody. Teraz Zdzisław Sipiera wyda zarządzenie zastępcze, które ostatnio opublikowano dla Warszawy. Po 14 dniach od ogłoszenia zmiana nazwy ulicy wejdzie w życie. Co to oznacza dla mieszkańców? – Nie będzie to łączyło się z dodatkowymi kosztami. W nomenklaturze przyjęła się stara nazwa ulicy, która będzie nadal funkcjonowała w potocznym języku. Urząd będzie musiał jedynie wymienić tabliczki informacyjne o nazwie ulicy – dopowiada nasz rozmówca.

Na początku roku, z inicjatywy młodzieży ubiegającej się o miejsce w Sejmie Dzieci i Młodzieży, zmieniono nazwę ulicy Armii Ludowej na ul. Batalionu „Zośka”. Inne nazwy ulic nawiązujące do ustroju komunistycznego zostały zmienione w Garwolinie w latach 90. ubiegłego wieku.

Łukasz Korycki