reklama

15 mln zł z unii prosto do powiatu garwolińskiego

Opublikowano: 18 maj 2016, 06:42 Kategoria Aktualności
lgdgarwolin
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

Ponad 52 mln zł unijnego wsparcia trafi do czterech lokalnych grup działania (LGD) z subregionu siedleckiego. Rekordowe pieniądze otrzymało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Pod koniec ubiegłego roku zarząd województwa mazowieckiego ogłosił konkurs dla lokalnych grup działania na przygotowanie lokalnych strategii rozwoju (LSR) realizowanych do 2020 r. Są to ważne dokumenty określające, jakie projekty i w jakim zakresie będą mogły być realizowane na terenie działania danej LGD, a ich przygotowanie wymaga m.in. konsultacji społecznych. Na konkurs wpłynęło 32 strategie. Spośród nich specjalna komisja powołana przez zarząd województwa mazowieckiego wybrała 29 najlepszych.

 

reklama


Cztery lokalne grupy działania, które otrzymały dofinansowanie działają na terenie gmin z subregionu siedleckiego. Otrzymają one w sumie 52 040 000 zł unijnego wsparcia. W tym gronie jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania ? Forum Powiatu Garwolińskiego działające na terenie gmin: Garwolin (miejska), Łaskarzew, (miejska), Borowie, Garwolin (wiejska), Górzno, Łaskarzew (wiejska), Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów. Wartość wsparcia to blisko 14,9 mln zł.

Na co i dla kogo dofinansowanie?

Pieniądze, które lokalne grupy działania otrzymają są podzielone na trzy grupy ? środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju PROW, środki na projekty współpracy PROW oraz środki na koszty bieżące i aktywizację.

Największą grupę stanowią środki na wdrażanie lokalnej strategii rozwoju. Aż 50 proc. z nich lokalne grupy działania będą musiały przeznaczyć na projekty związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. Pieniądze mogą wspierać działania związane m.in. z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią ? m.in. podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej czy tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. Dofinansowanie otrzymają również projekty związane z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, np. rewitalizacje zabytkowych kościołów, kapliczek itp.

Pieniądze będą rozdysponowywane przez lokalne grupy działania w ramach konkursów. Pierwsze z nich mają ruszyć już w drugiej połowie tego roku.

Drugą grupę środków przyznanym lokalnym grupom działania stanowią środki na projekty współpracy. Chodzi tu o współpracę pomiędzy co najmniej dwoma lokalnymi grupami działania. Może ona dotyczyć m.in. rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych (z wyłączeniem targowisk), tworzenia warunków do rozwoju przedsiębiorczości, projektów budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej czy kulturalnej, zachowania dziedzictwa kulturalnego oraz projektów dotyczących podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej na temat ochrony środowiska czy zmian klimatycznych.

Lokalne grupy działania otrzymają również środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem LGD, czyli na szkolenia czy prowadzenie i utrzymanie biura.

mat. pras.


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama