reklama

Seniorzy mają głos - nabór kandydatów do rady seniorów

Opublikowano: 16 luty 2016, 08:49 Kategoria Aktualności
rada seniorów
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

Do końca lutego można zgłaszać członków do Miejskiej Rady Seniorów I kadencji. W składzie rady zasiądzie 9 mieszkańców Garwolina, którzy ukończyli 60. rok życia.

Decyzja Rady Miasta Garwolina w tym roku swoją działalność rozpocznie Miejska Rada Seniorów, zrzeszająca przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych.

Głównym jej celem ma być służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz samorządowych, czyli między innymi współpraca z władzami miasta przy rozstrzyganiu istotnych spraw oraz ich oczekiwań, współtworzenie polityki senioralnej w mieście, wspieranie wszelkich form aktywności seniorów, działania na rzecz umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych, zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych czy zapewnienie seniorom dostępu do edukacji i kultury.

reklama


Kadencja rady będzie trwała 4 lata. W jej składzie zasiądzie 9 osób, które ukończyły 60 lat są mieszkańcami miasta Garwolina. Nabór członków rady potrwa do 29 lutego do godziny 16.00. Kto będzie może zgłosić kandydata na radnego? Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady przysługuje organizacjom osób starszych oraz podmiotom działającym na rzecz osób starszych, którzy desygnują po jednym przedstawicielu do składu rady zgodnie z ich wewnętrznymi regulacjami. Kandydata mogą zgłosić także mieszkańcy, którzy nie są zrzeszeni w żadnej organizacji, a zgłoszenie zostało poparte 20 podpisami mieszkańców miasta Garwolina, którzy ukończyli 60 lat.

Zgłoszenie kandydata w formie pisemnej należy złożyć do Rady Miasta Garwolina. Pismo powinno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, nazwę organizacji oraz zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych.

jd

fot. Google Street View


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama
reklama