Płaskie dachy, garaż przed domem i możliwość większego zabudowania działki. To tylko niektóre istotne dla mieszkańców zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego gminy Garwolin. Nowy plan zaczął obowiązywać właśnie dzisiaj.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w gminie Garwolin był uchwalony w 2007 roku. Przez 10 lat sporo się zmieniło w przepisach i konieczne było dostosowania zapisów plany do obowiązującego prawa, ale, jak podkreśla wójt gminy Marcin Kołodziejczyk, zmiany to także wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Nowe zapisy dają większą wolność w budowie domów i budynków gospodarczych.

Teraz można więcej

Prace nad zmianami trwały od kwietnia 2017 roku, a plan zaczął obowiązywać właśnie dzisiaj. Co się zmieniło? – Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) zostaje zwiększony wskaźnik intensywności zabudowy oraz zmniejszony  minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, co oznacza, że  pojedynczą działkę w tej strefie będzie można w większym stopniu zabudować. Obniżony został kąt nachylenia dachu. Wcześniej było to 30-45 stopni. Po zmianach będzie można budować budynki z bardziej płaskim dachem z kątem 15-45 stopni. Dodatkowo zostaje dopuszczony dach jednospadowy o spadku do 45 stopni dla budynków innych niż mieszkalne – informuje Krzysztof Pyza z Urzędu Gminy Garwolin.

Został skreślony punkt mówiący o tym, że wolnostojące budynki gospodarcze i garażowe trzeba budować w tylnej części działki. Oznacza to, że teraz garaż lub budynek gospodarczy będzie można zlokalizować bliżej drogi przed budynkiem mieszkalnym.

W starym planie obowiązywał zakaz lokalizacji między innymi budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 40 m od granicy terenów kolejowych.  Z racji tego, że tereny kolejowe w gminie Garwolin miejscami są bardzo szerokie zmieniono zapis na: „zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i funkcji chronionych w odległości mniejszej niż 40 m od granicy linii kolejowej (osi skrajnego toru)”. Takie zapisy umożliwią mieszkańcom budowę budynków bliżej terenów kolejowych.

Największą strefą na obszarze gminy są tereny zabudowy zagrodowej. I to właśnie do tej części planu wpłynęło najwięcej wniosków mieszkańców. Podobnie jak w strefie „MU” zmieniono intensywność zabudowy, kąt nachylenia dachu oraz możliwość budowy garażu czy pomieszczeń gospodarczych przed budynkiem mieszkalnym. W zapisie o  maksymalnej wysokości budynków - wprowadzono 3 kondygnacje nadziemnie oraz 1 kondygnacje podziemną . Do tej pory plan dopuszczał tylko 2 kondygnacje nadziemne.

Ukłon w stronę przedsiębiorców

Gmina wychodzi także naprzeciw potrzebom przedsiębiorców. W nowym planie wprowadzono zapis, że obowiązuje maksymalna wysokość budynków – 12 m do zwieńczenia ścian oraz obowiązuje przykrycie budynków dachami jedno-, dwu- lub wielospadowymi o nachyleniu połaci pod kątem do 30 stopni.  Do tej pory było to 7,5 m , a kąt dachu wynosił 15 – 30 stopni bez dopuszczenia dachu jednospadowego .

- Zmiany te wynikały z wniosków inwestorów, którzy chcąc rozbudować swoje zakłady produkcyjne i hale magazynowe, nie mogli spełnić wymagań dotychczasowego planu, gdyż obecnie hale są budowane głównie z dachami płaskimi lub o małym nachyleniu połaci dachowych ze względu  na ich ekonomiczne wykorzystanie. Wprowadzone zmiany powinny pozwolić inwestorom na dalszy ich rozwój i nowe inwestycje – tłumaczy Krzysztof Pyza.

Zmiany w Miętnem i na terenach leśnych

Spore zmiany wprowadzono także na tzw. terenach przeznaczonych do zalesienia. Do tej pory na obszarach położonych w tych strefach był całkowity zakaz lokalizowania wszelkich budynków. Po uchwaleniu planu w roku 2007 okazało się, że niektóre działki , na których  były już budynki mieszkalne i inne,  zostały niekoniecznie słusznie zaliczone do tych stref. Takie zapisy planu praktycznie uniemożliwiały mieszkańcom wykonanie jakichkolwiek robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę.  W związku z tym w nowym planie po zakazie lokalizowania wszelkich budynków pojawił się zapis, że „Zakaz nie dotyczy już istniejących budynków mieszkalnych i gospodarczych, dla których dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę i przebudowę z zachowaniem odległości od ściany lasu określonej w przepisach techniczno-budowlanych.  - Taka zmiana pozwoli mieszkańcom w uzyskaniu pozwolenia na budowę i rozbudowę swoich budynków. Co ważne dla nowych budynków w tych strefach ciągle obowiązuje zakaz zabudowy. Można powiedzieć zatem, że przez dodanie tych zapisów udało się naprawić błędy powstałe przy uchwalaniu planu w roku 2007 bez zmiany załączników graficznych – wyjaśnia Krzysztof Pyza.

Nowe zapisy obowiązują także na terenach usług oświaty (UO). Zostają dopuszczone obiekty i urządzenia sportu, rekreacji i wypoczynku.  W starym planie nie było mowy o takich obiektach. Zostały dopuszczone 4 kondygnacje naziemne oraz jedna kondygnacja podziemna, co ma związek z rozbudową szkół m.in. w Rudzie Talubskiej. Stary plan dopuszczał tylko 3 kondygnacje nadziemne. Został dopuszczony dach płaski oraz dachy łukowe bez określenia kąta nachylenia połaci. Dodatkowo w miejscowości Miętne był zakaz wznoszenia nowych obiektów kubaturowych w odległości do 100 m od granic stref „A” i „B” ochrony konserwatorskiej wyznaczonych wokół zespołu dworsko-parkowego z częścią folwarczną. Do powyższego zapisu dodano zapis, że „zakaz nie dotyczy obiektów związanych z obiektami sportu wraz z niezbędna infrastrukturą”, co umożliwi nowe potencjalne inwestycje na tym obszarze związane z rozbudową kortu tenisowego lub boisk.

jd

Fot. jannoon028/Freepik

Komentarze  

+2 #5 Wątpliwe...czepiec 2018-02-16 06:43
Cytuję Garwolin:
A co z planem da miasta Garwolin ? Należało by również zaktualizować plan w podobny sposób...

Bardzo wątpliwe, aby radni miejscy uchwalili coś podobnego, bo posypałyby się pozwy o odszkodowania za zmuszanie mieszkańców do budowania garaży i budynków gospodarczych -uwaga- z użytkowym poddaszem. Trudno wyobrazić sobie większy debilizm...
Cytować
-1 #4 GratulacjeFan Krzysztofa 2018-02-15 13:48
Pan Krzysztof Pyza z Urzędu Gminy Garwolin to porządny pracownik. Zna się na rzeczy, jest kompetentny i bardzo pomocny. Potrafi doradzić i wszystko wytłumaczyć. Szkoda tylko, że nie chce dawać autografów. :-)
Cytować
0 #3 wilgakrzysztof 2018-02-15 11:46
Do Rady i Z-cy wójta gminy Wilga,bierzmy przykład z gminy Garwolin i zróbmy nowy plan dla Wilgi,bo istniejący jest masakryczny.
Cytować
+3 #2 a co z Miastem Garwolin?Garwolin 2018-02-15 09:35
A co z planem da miasta Garwolin ? Należało by również zaktualizować plan w podobny sposób...
Cytować
+5 #1 garkomuna 2018-02-14 20:36
szkoda że nie ma ukłonu w stronę działek letniskowych. Po co ograniczać wielkość zabudowy normalnie jak za komuny
Cytować

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież

Wprowadziliśmy nową politykę prywatności , która jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

Zobacz dokument