Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Garwolin

Opublikowano: 01 czerwiec 2017, 13:11 Kategoria Aktualności

Radni gminy Garwolin jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi za realizację zeszłorocznego budżetu.

Sesja odbyła się 26 maja. Po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji rewizyjnej Piotr Żurawek odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie przewodnicząca rady gminy Iwona Pluta przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, a następnie poddała głosowaniu projekt uchwały. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie.

Wójt gminy Marcin Kołodziejczyk podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie dobrych wyników finansowych składa się praca całego zespołu. Podziękował także przewodniczącej rady, zastępcy, skarbnik i sekretarz gminy, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom, a także wszystkim pracownikom urzędu. Na zakończenie włodarz podziękował za pozytywną opinię jego pracy. Podkreślił, że dzięki temu, że wszyscy radni są zgodni, można podejmować wiele nowych zadań, nawet początkowo trudnych. Zauważył, że dzisiejsze absolutorium to wisienka na torcie pozytywnych wydarzeń bieżącego tygodnia, na które składają się informacje o pozytywnym rozpatrzeniu wielu wniosków o dofinansowanie złożonych przez gminę Garwolin.

Urząd Gminy Garwolin/Redakcja

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież