Gończyce wolne od wiatraków

Opublikowano: 30 styczeń 2017, 10:56 Kategoria Aktualności
wiatrakigończycesobolew

Naczelny Sąd Administracyjny, po rozpoznaniu sprawy ze skargi kasacyjnej, uchylił decyzję Wójta Gminy Sobolew w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla farmy elektrowni wiatrowych w Gończycach.

- Ogromnie nas cieszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, ponieważ tak naprawę wyklucza on powstanie w Gończycach jakiejkolwiek elektrowni wiatrowej. To orzeczenie, które jest prawomocne, potwierdza nasze dotychczasowe ustalenia w zakresie nieprawidłowości przy lokowaniu wiatraków. Teraz zostały one jednoznacznie określone jako niezgodne z prawem – mówi Monika Garnek-Owczarczyk Przedstawiciel Stowarzyszenia „Lepsze Jutro”.

W 2013 roku wójt gminy Sobolew wydał decyzję środowiskową określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na „Budowie farmy elektrowni wiatrowych „Sobolew-Gończyce” gm. Sobolew, pow. garwoliński, woj. mazowieckie”. Inwestycja obejmować miała trzy elektrownie wiatrowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną.

Mieszkańcy Gończyc wyraźnie opowiadali się przeciwko tej inwestycji na licznych spotkaniach, z udziałem przedstawicieli Urzędu Gminy w Sobolewie, Inwestora, także parlamentarzystów. Mimo to kolejne decyzje były wydawane.

Decyzja środowiskowa została zaskarżona najpierw do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, a po jej utrzymaniu w mocy, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tak w odwołaniu, jak i w skardze do WSA, strony – właściciele nieruchomości znajdujących się w strefie oddziaływania planowanych elektrowni wiatrowych – podnosiły, że w toku postępowania nie były prawidłowo informowane o okolicznościach faktycznych i prawnych lokalizacji elektrowni wiatrowych, a także, że nie zapewniono im czynnego udziału na każdym etapie postępowania. Ani SKO, ani WSA nie podzieliły argumentów skarżących mieszkańców Gończyc stwierdzając, że decyzję środowiskową wójt gminy Sobolew wydał zgodnie z prawem.

W finale została złożona skarga kasacyjna do NSA. W skardze tej podniesiono m.in. naruszenie przepisów ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przez opisanie w sposób niewystraczający wariantów przedsięwzięcia. Wskazano również na naruszenie przepisów ustawy o języku polskim dlatego, że nie zwrócono uwagi na fakt, iż w raporcie oddziaływania na środowisko część dokumentacji (specyfikacje techniczne turbin oraz wyniki pomiaru hałasu) posiada opisy w języku angielskim, który nie jest językiem urzędowym w Polsce. Uniemożliwiło to prawidłową ocenę dokumentu przez strony postępowania, jak również przez urzędników.

- Czekamy na uzasadnienie wyroku, jednak już teraz wiemy, że argumenty skargi kasacyjnej zostały uwzględnione, ponieważ NSA rozpoznaje sprawę w granicach skargi. Dziś, gdy mamy już odpowiednie przepisy regulujące zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych, możemy czuć się bezpieczni. Warto było walczyć do ostatniej możliwości prawnej, choć czekaliśmy na ten wyrok niemal dwa lata. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy nie bali się walczyć o swoje prawo własności, o przyszłość swoich rodzin. Mam tu na myśli tych, którzy obok Stowarzyszenia „Lepsze Jutro” kierowali swoje odwołania i skargi do wspomnianych organów. Dziękuję też Panu Arturowi Olszewskiemu radcy prawnemu, który bezinteresownie wsparł nas w ostatnim etapie przed NSA, gdzie prawo wymaga działania właśnie przez radcę prawnego czy adwokata – kontynuuje Monika Garnek-Owczarczyk - Chcę przypomnieć, że inwestor planował zlokalizować w Gończycach trzy elektrownie wiatrowe w odległości ok. 500 m od siedlisk. Po wyraźnych protestach mieszkańców zrezygnował z jednej elektrowni. Dla drugiego wiatraka Wojewoda Mazowiecki uchylił w październiku 2016 r. wydane przez Starostę Garwolińskiego pozwolenie na budowę. Pozostała jedna elektrownia, dla której wydano pozwolenie, jednak ten wyrok NSA daje nam niepodważalną podstawę do złożenia wniosku o jego uchylenie - dodaje.

mat. pras.

fot. sxc.hu

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież