reklama

Skarbówka zajmie się abonamentem

Opublikowano: 27 lipiec 2012, 09:24 Kategoria Aktualności
US Garwolinskarbowypodatekabonament
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

A dokładniej tymi, którzy go nie płacą. Jeśli dostałeś upomnienie dotyczące uregulowania zaległego abonamentu radiowo-telewizyjnego, lepiej dokonaj wpłaty zaległości wykazanej w upomnieniu. Do urzędów skarbowych pierwsze zaczynają napływać wnioski egzekucyjne o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Urząd Skarbowy w Garwolinie otrzymał już do wyegzekwowania pierwszą partię tytułów wykonawczych dotyczących zaległych opłat abonamentowych. Egzekucja polega na zajęciu pensji w zakładzie pracy, emerytury, renty bądź też zajęciu środków pieniężnych na rachunku bankowym. Dłużnicy mogą spodziewać się także wizyty poborcy skarbowego w mieszkaniu.

Poborca poprosi o gotówkę, a gdy jej nie otrzyma dokona zajęcia wartościowych rzeczy. Czynności te niosą za sobą koszty egzekucyjne, które dłużnik oprócz abonamentu musi zapłacić. Dlatego po otrzymaniu upomnienia o zaległym abonamencie nie warto czekać na kosztowną egzekucję, lecz wpłacić samem, co pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów. Osoby, na które wystawiono już tytuł wykonawczy, w celu zminimalizowania kosztów, powinny szybko skontaktować się z działem egzekucyjnym Urzędu Skarbowego.

reklama


Należy również przypomnieć, że poborca skarbowy zawsze ma ze sobą aktualną legitymację służbową, imienne upoważnienie do prowadzenia egzekucji, oryginały tytułów wykonawczych opatrzonych pieczęcią urzędowa z orłem. Poborca, pobierając gotówkę, musi zostawić specjalne pokwitowanie również opatrzone okrągłą pieczęcią urzędową z orłem. Odcisk pieczęci na tytule wykonawczym oraz pokwitowaniu ma kolor czerwony. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z Urzędem Skarbowym.

US Garwolin/oprac. jd


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama