W Łaskarzewie tysiąc osób nie płaci za śmieci?

Opublikowano: 29 sierpień 2019, 07:51 Kategoria Aktualności
Łaskarzew

Miasto Łakarzew zarządziło weryfikację danych zawartych w deklaracjach za odpady. Mieszkańcy mają czas do 15 września mają czas, żeby zgłosić się do urzędu z deklaracją lub jej aktualizacją. Później władze miasta będą prowadzić werfikację na własną rękę. Powód? Bilans na koniec 2018 roku to deklaracje złożone na 3912 osób, a zgodnie z ewidencją ludności na terenie Miasta Łaskarzew zameldowanych jest 4861 osób.

Urząd Miasta Łaskarzewa poinformował, że przystępuje do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach śmieciowych, dotyczących liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie miasta. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych, takich jak liczba osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, właściciel jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

- Po wstępnej i wyrywkowej weryfikacji złożonych dotychczas deklaracji pragniemy poinformować, iż błędy w nich zawarte dotyczą głównie zaniżonej ilości osób zamieszkujących na danej nieruchomości. Ujawniono także nieruchomości, dla których mieszkańcy nie złożyli deklaracji w ogóle. Tym samym informujemy, iż do dnia 15 września 2019 r. oczekujemy na mieszkańców naszego miasta, którzy do tej pory nie złożyli deklaracji oraz na mieszkańców, którzy nie zawarli w złożonych dotychczas przez siebie deklaracjach pełnej informacji o liczbie osób zamieszkujących nieruchomość - poinformowano na stronie internetowej Łaskarzewa.

Od dnia 16 września 2019 r. rozpocznie się weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o dane zgromadzone w ewidencji ludności, jak również drogą przeprowadzonego wywiadu środowiskowego oraz danych pozyskanych od innych jednostek. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Urząd Miasta Łaskarzew wezwie do udzielenia wyjaśnień oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością.

- Apelujemy do mieszkańców, aby sami zgłaszali się do Urzędu Miasta Łaskarzew w celu złożenia rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej w tej sprawie ze skutkiem powstania zaległości i odsetek - informuje urząd.

Deklaracje można złożyć w Urzędzie Miasta Łaskarzew, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

miastolaskarzew.pl/oprac. jd

Komentarze  

+2 #3 Skąd to się bierze?MaxSegregatus 2019-08-30 16:03
Warto zapoznać się jak to jest w innych krajach – dlaczego tam nie ma takich patologii… W krajach Unii Europejskiej comiesięczne opłaty obywatelskie za śmieci zasilają lokalne administracje samorządowe które budują i utrzymują publiczne systemy gospodarki odpadami komunalnymi. JEST TO TAK ZWANY SYSTEM NATURALNEGO MONOPOLU GMINNEGO OKREŚLANY JAKO "IN HOUSE". Osiągnięcia tego systemu, w którym tylko 10 procent odpadów trafia na składowanie - są podstawą unijnych wymogów dla całej Wspólnoty Europejskiej. U nas aferałowie uparli się aby comiesięczne opłaty polskich rodzin omijały samorządy i zasilały fundusz zysków firm kręcących lody na śmieciach. Wizytówką polskiej gospodarki odpadami są dzikie wysypisk a lub płonące odpady na hałdach i w halach... Ekspert ze Szwecji a więc ze wzorcowego kraju wyznaczającego standardy dla całej Unii stwierdza: „fundamentalne znaczenie w sukcesie gospodarki municypalnej ma fakt - że w Szwecji, Danii, Niemczech, Austrii, Holandii, Belgii i w pozostałych krajach „starej Unii” w których system zadań publicznych realizowany jest przez spółki komunalne, w ramach in-house jest zdecydowanie tańszy. DLATEGO, ŻE Z SAMEJ DEFINICJI SPÓŁKI GMINNE POWINNY BYĆ NON PROFIT, BEZZYSKOWE. W związku z tym, to samo z siebie powinno prowadzić do sytuacji, gdzie na takim rozwiązaniu mieszkaniec gminy tylko zyskuje”…
Mimo tej prostej i trafnej diagnozy ilustrującej to że wpuszczenie czynnika chciwości do usług komunalnych w odpadach generuje nieustający wzrost comiesięcznych opłat polskich rodzin – nadal wielu rżnie głupa, że wystarczy dobrze napisana specyfikacja przetargowa na wyłonienie operatora kręcenia lodów na comiesięcznych opłatach mieszkańców…
Cytować
-5 #2 słaskażewia 2019-08-29 13:12
i co stego rze nie płacom ja jeste z łaskarzewia i nie płace i niebede płacił frajerstfo niech za mie płaci
Cytować
+5 #1 Serby pany !!!jarek 2019-08-29 10:34
Jak to nie płacą? Na tacę się daje na cmentarnej kontenery stoją ? I tam się składa
Cytować

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież