Wójt Kołodziejczyk z absolutorium

Opublikowano: 28 czerwiec 2019, 12:35 Kategoria Aktualności
gmina garwolinmarcin kołodziejczyk

Wójt gminy Garwolin Marcin Kołodziejczyk uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Wczorajsza sesja rozpoczęła się od podziękowania Aleksandrowi Byksowi. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Talubskiej kończy pracę w szkole. Wójt dziękując powiedział, że jest to dyrektor, który wiele wysiłku włożył w rozwój oświaty na terenie gminy. Placówka, którą zastał, bardzo się rozwinęła przez te lata, by stać się szkołą na miarę XXI wieku. Pan dyrektor powiedział, że jest dumny z tej gminy, z tego, że przez 30 lat mógł w niej pracować. Podkreślił, że jest w gminie od początku samorządu, a udział w tej reformie przyniósł mu wiele satysfakcji. Pan dyrektor powiedział też, że są dwa najważniejsze dni w życiu człowieka: pierwszy, gdy się rodzi i drugi, gdy czuje, że osiągnął swój cel, a on czuje, że ten cel osiągnął. Podsumowując, pan dyrektor podziękował za współpracę i za wszelkie wsparcie.

Po podziękowaniach przystąpiono do informacji o raporcie o stanie gminy za rok ubiegły. Raport ten był podstawą do podjęcia uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Wójt dziękując za takie poparcie podkreślił, że wotum zaufania jest docenieniem całokształtu pracy w odróżnieniu o absolutorium, którego udziela się za realizację budżetu.

Następnie po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Marek Kot odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie przedstawił zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie.

Wójt gminy podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie dobrych wyników składa się praca całego zespołu. Podziękował zastępcy – Karolinie Kasprzak za czuwanie nad inwestycjami w gminie. Wyraził też wdzięczność skarbnik gminy Katarzynie Grzeszczak, sekretarz gminy Martynie Karaś, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom, a także wszystkim pracownikom urzędu. Na zakończenie pan Wójt podziękował za pozytywną ocenę jego pracy.

UG Garwolin

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież