Garwolin: inwestycyjny plan 2019

Opublikowano: 22 marzec 2019, 09:25 Kategoria Aktualności
Garwolininwestycje

Nowe boisko szkolne, plac zabaw, remont budynku magistratu i koncepcja przebudowy skweru w centrum Garwolina. To inwestycyjne plany samorządu na rok 2019. Plany, które w większości czekają na programy dotacyjne.

Część zadań jest już w realizacji, a dla części miasto opracowuje koncepcje, specyfikacje i przygotowuje się do pozyskania środków z zewnątrz na ich realizację.

Nowe boisko dla „Jedynki”

Trwają prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej modernizacji istniejącego zniszczonego boiska akrylowego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. Na wniosek przedstawicieli rady rodziców dodatkowo zaprojektowane będzie boisko do koszykówki, dwutorowa bieżnia i tor do skoku w dal wraz z piaskownicą. Nowe obiekty posiadać będą nawierzchnię poliuretanową. Na realizację modernizacji boiska sportowego, Miasto Garwolin zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ministerstwo pod koniec marca ma ogłosić nabór wniosków. Maksymalna kwota dofinansowania to 33 proc. kosztów realizacji inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to 26 sierpnia tego roku.

Modernizacja magistratu

Prowadzone są prace związane z bieżącą konserwacją pomieszczeń pozyskanych od Starostwa Powiatowego w Garwolinie w budynku garwolińskiego magistratu. Po zakończeniu prac nowe pomieszczenia zostaną przekazane do użytkowania pracownikom i mieszkańcom miasta. Planuje się, że w oddanych pomieszczeniach znajdować się będzie Biuro Obsługi Klienta, Urząd Stanu Cywilnego i część wydziałów urzędu.

Dodatkowo Miasto Garwolin czyni starania, aby pozyskać środki finansowe od Samorządu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w wysokości do 50% nakładów na wymianę stolarki okiennej zlokalizowanych na parterze budynku. Dotacja udzielana jest wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W przypadku otrzymania dotacji prace budowlane zostaną wykonane do końca 2019 roku.

Urząd Miasta w Garwolinie przygotowuje także specyfikację techniczną i kosztorysową na dostawę nowego serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb urzędu, a także zainstalowanie go w pomieszczeniu serwerowni po Starostwie Powiatowym w Garwolinie. W ramach modernizacji wykonane zostaną także prace polegające na podłączeniu istniejącej sieci komputerowej do nowego serwera. Nowy serwer znacznie usprawni pracę w sieci oraz stworzy możliwość zabezpieczenia danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Rewitalizacja Skweru Solidarności

Trwają prace związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów i materiałów pomocniczych koniecznych do ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji rewitalizacji Skweru Solidarności w Garwolinie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Celem konkursu będzie uzyskanie najlepszej koncepcji architektonicznej zagospodarowania, a także podniesienie jakości przestrzennej i funkcjonalnej tego fragmentu miasta. Zwycięzca konkursu dostanie zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki sprawie szczegółowego opracowania pracy konkursowej.

OSA na Zarzeczu

28 lutego samorząd złożył wniosek o dofinansowanie na Otwarte Strefy Aktywności ze środków Ministerstwa  Sportu i Turystyki.Celem programu jest budowa ogólnodostępnych, bezpłatnych stref sportowo-rekreacyjnych, które mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, które podniosą w sposób znaczący estetykę przestrzeni publicznej i poprawią jakość życia mieszkańców danego obszaru.

OSA miałaby powstać na Zarzeczu, a w niej siłownia plenerowa, strefa relaksu oraz sprawnościowy plac zabaw. Miasto planuje w tym roku także modernizację położonego na tych terenach placu zabaw. Modernizacja ta polegać będzie na: dostawie i montażu urządzeń zabawowych, ułożeniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami i wykonaniu chodnika z płytek betonowych bezfazowych. Prace mają być wykonane w ciągu 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Monitoring po nowemu

Zakończony został I etap inwestycji polegający na przeniesieniu i uruchomieniu w pomieszczenia urzędu rejestratora służącego do zapisu obrazu z kamer miejskich. Wykonano także prace, których efektem jest uzyskanie wyższej jakości rejestrowanych obrazów przesyłanych drogą radiową. Analizowane są także możliwości techniczne i kosztowe podłączenia istniejącego systemu monitoringu wizyjnego oraz dodatkowych nowych kamer do sieci światłowodowej, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na jakość i niezawodność systemu.

Auto dla OSP Garwolin

W bieżącym roku budżetowym planowany jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Garwolin. Miasto planuje realizację inwestycji w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  Do chwili obecnej WFOŚiGW nie ogłosił naboru wniosków na dofinansowanie tego typu inwestycji. Z chwilą otrzymania dofinansowania Miasto Garwolin ogłosi postępowanie przetargowe w celu wyłonienia dostawcy samochodu ratowniczo-gaśniczego.

garwolin.pl/oprac. red.

 

Komentarze  

+4 #3 śmieciarzenormalny 2019-03-25 15:44
Który z was lokalni patrioci wyrzuca stale śmieci i meble do lasu i rzeki w Łętowie. Czy wiecie, że jak już załadujecie te śmieci do waszego audi czy bmw to równie dobrze możecie je wywieźć do Wyglądały? Już za to nawet bezmózgi zapłaciliście!
Cytować
0 #2 asfaldRafał 2019-03-23 22:04
a kiedy zrobicie asfald na działkach inteligenty?
Cytować
0 #1 plany, plany...jaaa 2019-03-22 11:55
a co z nowym przedszkolem czy żłobkiem?
Cytować

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież