Edukacja szansą na redukcję zagrożeń po raz drugi

Opublikowano: 29 sierpień 2018, 11:23 Kategoria Aktualności
razem bezpieczniejgmina Garwolinpolicja

Urząd Gminy Garwolin i Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie realizują autorski projekt profilaktyczny rekomendowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rusza jego druga edycja.

 Projekt edukacyjno-profilaktyczny „Edukacja szansą na redukcję zagrożeń w powiecie garwolińskim - II edycja” został przygotowany przez Komendę Powiatową Policji w Garwolinie i Urząd Gminy w Garwolinie w ramach rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2018 i 2020.  Urząd Gminy Garwolin jest organem prowadzącym, natomiast garwolińska policja jest odpowiedzialna za jego realizację pod względem merytorycznym. Program ma na celu edukację społeczeństwa, zwiększenie świadomości obywateli, nabycie umiejętności chronienia siebie i innych. Realizacja projektu rozpocznie we wrześniu i potrwa do końca 2018 rok.

Plan działań obejmuje 200 spotkań edukacyjno-profilaktycznych adresowanych do przedszkolaków i uczniów wszystkich typów szkół z powiatu garwolińskiego. Tematyką spotkań będzie zjawisko  przemocy rówieśniczej, bezpieczeństwo w Internecie, zachowania ryzykowne, zażywanie substancji psychoaktywnych, zachowania o charakterze demoralizacyjnym, odpowiedzialność karna nieletnich.

Kolejnym elementem projektu jest cykl spotkań profilaktycznych adresowanych do uczniów pięciu szkół podstawowych z powiatu garwolińskiego. Cykl składa się ze spotkań z policjantem, psychologiem, dietetykiem i wizażystką. Kolejne prelekcje i warsztaty dotyczyć będą szkodliwości stosowania wszelkiego rodzaju używek, odpowiedzialności karnej nieletnich, zdrowego odżywiania, asertywności i zasad dbania o cerę w okresie dojrzewania. Celem tego pakietu edukacyjnego jest uświadomienie młodym ludziom szkodliwości stosowania substancji psychoaktywnych, nauka asertywności i ukierunkowanie ich do preferowania zdrowego stylu życia. Rodzice uczniów zostaną przeszkoleni pod kątem odpowiedzialności karnej nieletnich, profilaktyki zachowań ryzykownych oraz zdrowego odżywiania

Dzięki współpracy z CSiK w Garwolinie oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie możliwe będzie przeprowadzenie spotkania edukacyjno-profilaktycznego adresowanego do uczniów, poświęconego problemowi uzależnień w oparciu o film Łukasza Palkowskiego p.t. "Najlepszy".

Bardzo ważnym elementem programu jest konkurs na film krótkometrażowy ukierunkowany na profilaktykę przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie. Działanie to realizowane jest dzięki wsparciu Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz firmy Avon Operations Polska.

Wzorem lat ubiegłych przygotowano spotkanie szkoleniowe adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów sądowych, koordynatorów pieczy zastępczej, policjantów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, rodziców. Tematem przewodnim będą zachowania przemocowe wobec dzieci, w sytuacji okołorozwodowej. Ilustracją do omawianego tematu będzie film Xaviera Legranda pt."Jeszcze nie koniec".

Działaniami profilaktycznymi objęci będą również seniorzy. Zaplanowano cykl szkoleń dla seniorów z powiatu garwolińskiego na temat zjawiska przemocy w rodzinie, asertywności z wykorzystaniem elementów filmoterapii i arteterapii. Do współpracy przy edukacji osób starszych  zaproszono również przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Garwolinie oraz firmę Avon. Przedstawiciele tych instytucji przekażą seniorom ważną wiedzę na temat zatruć grzybami i pomogą zgłębić tajniki wizażu. Uczestnicy projektu pojadą na wycieczkę do Wilanowa, gdzie zwiedzą muzeum i obejrzą spektakl nawiązujący do czasu panowania Króla Jana III Sobieskiego.  Podsumowaniem działań skierowanych do osób starszych będzie II Powiatowy Dzień Seniora, podczas którego nie zabraknie edukacji i rozrywki.

Udział w ministerialnym projekcie pozwoli na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty profilaktycznej garwolińskiej policji.

KPP Garwolin

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież