Ruszyła wyborcza machina [kalendarz wyborczy]

Opublikowano: 20 sierpień 2018, 09:48 Kategoria Aktualności
wyborykalendarz wyborczy

Wraz z ogłoszeniem terminu wyborów, poznaliśmy kalendarzy wyborczy. Już za tydzień poznamy komitety wyborcze, które wystawią kandydatów na swoich listach.

Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się 21 października. Od tej daty ustalony został kalendarz wyborczy. Już 27 sierpnia do publicznej wiadomości mają zostać podane informacje o okręgach i obwodach wyborczych. Tego samego dnia upływa termin zgłaszania Państwowej Komisji Wyborczej wniosku o utworzenie komitetu wyborczego. W połowie września (16) poznamy listę kandydatów do rady powiatu i rad miast i gmin. 10 dni później mija czas na zgłaszanie kandydatów na wójtów i burmistrzów.

W piątek 19 października o godz. 24 zakończy się kampania wyborcza. Tym samym rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Elekcja odbędzie się w godz. 7-21.

Kalendarzy wyborczy 2018

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 27 sierpnia 2018 r.

- zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 6 września 2018 r.

- zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 11 września 2018 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 16 września 2018 r.

- utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24:00

- zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 21 września 2018 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do dnia 21 września 2018 r.

 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 26 września 2018 r.

- przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw

do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24:00

- zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

do dnia 28 września 2018 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 30 września 2018 r.

- przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim

do dnia 30 września 2018 r

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych

do dnia 30 września 2018 r.

- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do dnia 6 października 2018 r.

- rozplakatowanie obwieszczeń:

  1. a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
  2. b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

do dnia 6 października 2018 r.

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r. do godz. 24:00

- nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 12 października 2018 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 16 października 2018 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24:00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 20 października 2018 r.

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

w dniu 21 października 2018 r. godz. 7:00–21:00 głosowanie

łk

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież