Archeolodzy badają Żelechów

Opublikowano: 09 sierpień 2018, 09:16 Kategoria Aktualności
Żelechówwykopaliskaarcheologia

Zdaniem kierownika prac, wykopaliska w Żelechowie to ważne odkrycia nie tylko dla lokalnej społeczności. Wydobyto między innymi ozdobne kafle, fragmenty glinianych naczyń i żelaznych przedmiotów, monety i kości zwierzęce.

To, co udało się odkryć w Żelechowie może dać początek szerszym badaniom archeologiczno-historycznym. W 2016 r. na terenie siedziby rodu Ciołków w Żelechowie prowadzone były nieinwazyjne badania geofizyczne. W celu zweryfikowania wyników uzyskanych podczas badań nieinwazyjnych, w lipcu 2017 r. zostały przeprowadzone sondażowe badania archeologiczne. Badania odbywały się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Żelechów oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

4 sierpnia został zakończony kolejny etap prac archeologicznych na terenie zamieszkiwanym przez ród Ciołków w Żelechowie. Prace wykopaliskowe prowadzone były przez pracowników Instytutu Archeologii i Etnologii oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z członkami Towarzystwa Historycznego Żelechów, przy wsparciu finansowym Gminy Żelechów. W badaniach uczestniczyli również wolontariusze.

W toku dotychczasowych wykopalisk odsłonięto relikty konstrukcji kamiennych i drewniano-ziemnych. Badany obiekt zajmował obszar o wymiarach 40×40 m i był otoczony czworobocznymi wałami o boku około 85-90 m. Z wykopów badawczych wydobyte zostały m.in. ozdobne kafle, fragmenty glinianych naczyń i żelaznych przedmiotów, monety i kości zwierzęce.

W ocenie kierownika prac Wojciecha Bisa, pod względem archeologicznym badane stanowisko ma bardzo duże znaczenie, ponieważ jest to jeden z nielicznych tego typu obiektów w regionie. W późnym średniowieczu musiał to być ważny punkt na pograniczu Mazowsza i Małopolski. Co ważne, obszar ten jest przez archeologów bardzo słabo rozpoznany, istnieje więc szansa, że wykopaliska w Żelechowie mogą dać początek szerszym badaniom archeologiczno-historycznym.

Wykopaliska mają również ogromną wagę dla historii Żelechowa. Potwierdzają, że w Żelechowie znajdowała się siedziba rodu Ciołków – jednego z najważniejszych XV-wiecznych rodów rycerskich na Mazowszu. Ciołkowie byli obecni na dworze królewskim, piastowali urzędy wojewodów, starostów, podkomorzych, kasztelanów. Andrzej Ciołek dowodził chorągwią królewską nadworną w bitwie pod Grunwaldem, a jego brat Stanisław był biskupem poznańskim i sekretarzem króla Władysława Jagiełły. To właśnie dzięki Ciołkom około XIII w. powstała wieś Żelechów, której później zostały nadane prawa miejskie.

zelechow.pl/oprac. jd

 

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież