Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Garwolin

Opublikowano: 13 czerwiec 2018, 15:31 Kategoria Aktualności
gmina garwolinmarcin kołodziejczyk

Wójt Marcin Kołodziejczyk, przy aprobacie wszystkich radnych, uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Garwolin.

Sesja absolutoryjna odbyła się w piątek. Po jednomyślnym przegłosowaniu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego gminy Garwolin wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017, radni rozpatrzyli projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Zastępca przewodniczącego komisji rewizyjnej Grzegorz Kot odczytał wniosek komisji w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Garwolin absolutorium. Odczytując wniosek komisji rewizyjnej radny dodał, że wójt gminy Garwolin realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Iwona Pluta przedstawiła zebranym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespołu w Siedlcach o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zebranym projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok, a następnie poddała głosowaniu projekt uchwały. W wyniku głosowania przyjęto ją jednogłośnie.

Wójt gminy Marcin Kołodziejczyk podziękował radnym za wspólną realizację budżetu, podkreślając fakt, że na uzyskanie dobrych wyników finansowych składa się praca całego zespołu. Podziękował także przewodniczącej rady, skarbnik gminy, wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz sołtysom, a także wszystkim pracownikom urzędu. Podziękował również swojemu zastępcy – Karolinie Kasprzak za bardzo skuteczne zajmowanie się inwestycjami. Zaznaczył, że poprzedni rok był niekorzystny dla inwestycji z uwagi na warunki pogodowe, a obecny jest trudniejszy z powodu astronomicznych cen w ofertach na wykonanie inwestycji.

Na zakończenie wójt podkreślił, że pomiędzy radą gminy a wójtem współpraca układa się pomyślnie, a dzięki temu można sprawnie realizować wiele zadań.

mat. pras./opr. łk

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy oraz politykę prywatności.

Kod antyspamowy
Odśwież