reklama

Rzecznik zwraca zawiadomienie SdG

Opublikowano: 30 styczeń 2015, 16:22 Kategoria Aktualności
SdGrzecznik dyscypliny finansów publicznychrada miastaTadeusz Mikulskiśmieci
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

Pod koniec czerwca 2014 roku Rada Miasta Garwolina złożyła zawiadomienie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w którym zarzuciła burmistrzowi nieprawidłowości w działaniu w trzech sprawach. Rzecznik zawiadomienie zwraca, bo z tego, co w nim napisano, jasno nie wynika, na czym naruszenie dyscypliny miałoby polegać.

Pismo wpłynęło do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych 30 czerwca ubiegłego roku. Złożyła je rada miasta poprzedniej kadencji. Za wniesieniem zawiadomienia do rzecznika głosowali wtedy radni SdG i Antoni Frąckiewicz. Było to pokłosie komisji rewizyjnej, która badała działalność urzędu, a w szczególności burmistrza Tadeusza Mikulskiego w zakresie realizacji przebudowy wału przeciwpowodziowego na rzece Wildze, ogłoszenia przetargu na wywóz śmieci oraz przekazania dotacji dla żłobka przy ulicy Korczaka. (O sprawie pisaliśmy w artykule ?Skarżą, bo nie lubią burmistrza??).

12 stycznia bieżącego roku do Przewodniczącego Rady Miasta Garwolina wpłynęła odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych informująca o zwrocie zawiadomienia. Dlaczego rzecznik pismo zwraca? ?(?)Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych powinno zawierać niezbędne elementy wskazane w art. 94 ust. 1 i ust. 2 cyt. Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W ocenie Rzecznika w otrzymanym zawiadomieniu Zawiadamiający nie określił w wymaganym zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych? ? czytamy w odpowiedzi.

reklama


Zgodnie z ustawą należy określić ujawnione naruszenie wraz z podaniem sposobu, czasu jego popełnienia oraz naruszonego przepisu. Właśnie brak spełnienia tych warunków był przyczyną zwrotu zawiadomienia. Dotyczy to wszystkich trzech spraw.

- ?Na podstawie zawartego w zawiadomieniu opisu popełnienia czynów, nie można jednoznacznie stwierdzić, na czym polegało naruszenie dyscypliny finansów publicznych. (?) Ponadto do zawiadomienia należy dołączyć dowody potwierdzające popełnienie zarzucanych czynów? ? wyjaśnia rzecznik. Na decyzję rzecznika nie przysługuje zażalenie.

jd

fot. arch.


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama