reklama

Borowie: W cztery lata 21 mln zł na inwestycje

Opublikowano: 03 wrzesień 2014, 07:43 Kategoria Aktualności
borowiewiesław gąskainwestycje
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

Zapewnienie mieszkańcom coraz nowocześniejszych i godziwych warunków pracy i życia ? to cel, który udało się zrealizować władzom gminy Borowie w mijającej kadencji.

- Czteroletnia kadencja wójta i rady gminy należeć będzie do udanych ? podkreślał podczas niedawnych dożynek gminnych wójt Borowia Wiesław Gąska. Do najważniejszych tegorocznych inwestycji włodarz zaliczył budowę kanalizacja w Głoskowie, Chrominie i Łopaciance (kosz ok. 5 mln zł), modernizację i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków (3,8 mln zł), rekultywację wysypiska odpadów w Słupie Pierwszym (300 tys. zł). Wkrótce do użytku zostanie oddanych kilometrowy odcinek drogi w Jaźwinach, który został pokryty asfaltem.

Odpowiedzialnego podejścia do gminnych pieniędzy mieszkańcy uczą się dzięki funduszowi sołeckiemu. ? Rady sołeckie uczą się samodzielności i odpowiedniego podejmowania decyzji co do rozdysponowania środków finansowych otrzymanych z budżetu gminy ? zaznaczał wójt.

reklama


Gminne święto plonów było okazją do podsumowań mijającej kadencji. W ostatnich czterech latach udało się wybudować 25 km kanalizacji, do której przyłączyło się ponad 400 gospodarstw (kosz 12 mln zł). Za 6 mln zł poprawiono stan ulic i chodników w Borowiu, Głoskowie, Gościewiczu i Kamionce. Gmina dołożyła się kwotą 300 tys. zł do remontów dróg powiatowych.

Do zrealizowanych inwestycji czterolecia trzeba zaliczyć także remont zabytkowych budynków kościoła i urzędu gminy. W Dudce wybudowano świetlicę wiejską, tego typu obiekty zmodernizowano w Iwowem, Nowej Brzuzie i Łętowie. Ponadto zmodernizowano Gminną Izbę Tradycji w Lalinach oraz borowiecki Dom Kultury. - Na inwestycje w gminie Borowie w ciągu czterech lat wydaliśmy ponad 21 mln zł, z czego ponad 11 mln zł pochodziło z Unii Europejskiej ? informował Wiesław Gąska.

Zadowoleni z efektów pracy samorządu powinni być uczniowie i nauczyciele. Szkoły w Głoskowie, Brzuskowoli i Iwowem zyskały place zabaw. W Głoskowie oddano do użytku boisko Orlik 2012. W szkołach realizowane są projekty edukacyjne z środków unijnych. - Wszystkie nasze dzieci od trzeciego roku życia objęte są opieką przedszkolną. Od tego roku szkolnego prowadzona będzie w przedszkolach obowiązkowa nauka języka angielskiego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo ? mówił włodarz.

Jak dodał, wielu inwestycji nie udałoby się zrealizować bez pomocy przyjaznych instytucji i urzędów.? Wszystkim, którzy wspomagali nas w budowaniu lepszego jutra, serdecznie dziękuję ? zakończył Wiesław Gąska.

Łukasz Korycki


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama