reklama

5 zł i 10 zł za śmieci w gminie Górzno

Opublikowano: 31 grudzień 2012, 08:12 Kategoria Aktualności
Górznobudżetśmieci
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

Na poświątecznej sesji radni przyjęli pakiet uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami. Określono metodę ustalania opłaty, stawki oraz termin i częstotliwość uiszczania opłat. Podjęta została także uchwała dotycząca budżetu na 2013 rok.

Podobnie jak w innych gminach w powiecie garwolińskim w gminie Górzno opłata śmieciowa będzie naliczana od osób zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka dla gospodarstw segregujących śmieci będzie wynosiła 5 zł od mieszkańca miesięcznie. Ci, którzy śmieci nie segregują zapłacą ? 10 zł. Mieszkańcy gminy Górzno ze śmieci będą rozliczać się co kwartał. A więc pierwszą opłatę będą musieli wpłacić do 30 września 2013r. Najpierw jednak każdy właściciel nieruchomości do 28 lutego musi złożyć deklaracje, w której zobowiąże się do segregacji śmieci bądź też oddawania odpadów mieszanych.

Selektywne odpady tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz zmieszane odpady komunalne będą odbierane raz w miesiącu. Natomiast zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku. Ponadto gmina zapewni bezpłatne punkty selektywnego zbierania odpadów, w których będzie można się pozbyć: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, sprzętu elektronicznego i elektrycznego, mebli, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon i odpadów zielonych.

reklama


Budżet na 2013 jest

Podczas ostatniej sesji radni przyjęli także budżet na 2013 r. Wydatki wyniosą 19 mln 410 tys. zł, dochody natomiast 18 mln 95 tys. zł. Na przyszły rok zaplanowano w gminie szereg inwestycji, z których najważniejsze to budowa sieci kanalizacyjnej w Uninie oraz budowa ponad stu przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadania zostaną dofinansowane z Urzędu Marszałkowskiego. Dzięki dotacjom możliwe będzie także zamontowanie kolektorów słonecznych na budynku urzędu gminy , Zespołu Szkół w Uninie, świetlicy wiejskiej i szkoły w Samorządkach oraz w Szkole Podstawowej w Górznie i przedszkolu w Reducinie. Przewidziano także remonty dróg w miejscowościach: Potaszniki, Goździk, Unin, Gąsów oraz Górzno. W przyszłym roku powstanie plac zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łąkach. Z kolei w Mierzączce rozpocznie się przebudowa świetlicy wiejskiej. Obiekt zostanie wyposażony w sanitariaty a zaplecze socjalne.

Magda Gałązka

fot. UG Górzno


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama