reklama

138 mln zł z 500+ na dzieci z powiatu garwolińskiego

Opublikowano: 26 styczeń 2022, 15:57 Kategoria Aktualności
500+powiat garwolińskisocjalwojewoda
Ten artykuł przeczytasz w 2 - 3 min.

Wojewoda Mazowiecki podsumował ubiegłoroczne wydatki. W wielu kategoriach najwięcej otrzymał powiat garwoliński. W tym z programu 500+, którym objętych jest prawie 23 tys. dzieci.

- 2021 rok był kolejnym rokiem pracy Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego podczas pandemii. W trosce o dobro mieszkańców naszego województwa za wszelką cenę staraliśmy się spełnić wszystkie postawione sobie cele na 2021 rok. Bez przeszkód zostały zrealizowane programy rządowe, które są ogromnym wsparciem dla samorządów. Na bieżąco koordynowaliśmy sytuację w mazowieckich szpitalach w związku z COVID-19 i podejmowaliśmy w tej sprawie odpowiednie działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Mazowsza – powiedział Konstanty Radziwiłł, Wojewoda Mazowiecki.

Ubiegłoroczny budżet dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wyniósł 11,5 mld zł. W wielu kategoriach najwięcej otrzymały gminy lub mieszkańcy powiatu garwolińskiego.

reklama


Rodzina 500+

Tak było w przypadku programu „Rodzina 500+”. Na Mazowszu wypłacono łącznie ponad 12 680 000 świadczeń w kwocie przekraczającej 6,3 mld zł. Region siedlecki w ramach programu wypłacił rodzinom ponad 480 mln zł. W regionie siedlecki z programu „Rodzina 500+” najbardziej skorzystali mieszkańcy powiatu garwolińskiego. Łączna kwota świadczenia, na 22 710 dzieci, wyniosła w ubiegłym roku ponad 138 mln zł.

Karta Dużej Rodziny

150 887 mazowieckich rodzin posiadało w 2021 r. Kartę Dużej Rodziny. Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. do gmin z województwa mazowieckiego na realizację programu Karta Dużej Rodziny przekazał jednostkom ponad 213 tys. zł.

Najwięcej Kart Dużej Rodziny w regionie siedleckim posiadali mieszkańcy powiatu garwolińskiego. To 5 997 rodzin. Wojewoda do gmin z tego powiatu na realizację programu przekazał ponad 8 tys. zł.

Program asystent rodziny

Wojewoda Mazowiecki zawarł umowy z 273 gminami w ramach Programu asystent rodziny na rok 2021 w sprawie dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny na kwotę w wysokości prawie 708 tys. zł. W ramach programu wojewoda zawarł umowy na łączną kwotę ponad 20 tys. zł z wszystkimi gminami z powiatu garwolińskiego.

Program „Senior+”

Dzięki programowi 3,5 tys. seniorów może korzystać z oferty 143 placówek, w tym

11 utworzono w ubiegłym roku. Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. w ramach tego programu przekazał ponad 6,4 mln zł. Program „Senior+” w regionie siedleckim to 16 obiektów dla 356 seniorów. Na terenie powiatu garwolińskiego 99 seniorów może korzystać z oferty 5 placówek.

Program „Opieka 75+”

Z programu „Opieka 75+” z terenu województwa mazowieckiego w 2021 r. skorzystało

81 gmin. Wojewoda Mazowiecki przekazał środki z budżetu państwa na realizację zadania przez gminy w kwocie 2,9 mln zł. Na realizację programu Wojewoda przekazał ponad 248 tys. zł - programu „Opieka 75+” w naszym powiecie skorzystały dwoe gminy – Miasto Łaskarzew i Gmina Borowie otrzymały łącznie ponad 11 tys. zł.

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Wojewoda Mazowiecki przekazał gminom i powiatom z regionu siedleckiego ponad 343 tys. zł z czego 11 gminom z powiatu garwolińskiego ponad 119 tys. zł.

Środowiskowe domy samopomocy

W 2021 łączna wysokość dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi wyniosła ponad 67 mln zł. Kwota dofinansowania na domu samopomocy w Miętnem wyniosła 770 tys. zł.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. na realizację tego zadania przekazał jednostkom samorządu terytorialnego ponad  9,5 mln zł..Wojewoda Mazowiecki w ubiegłym roku na realizację tego zadania w regionie siedleckim przekazał dofinansowanie 1 mln 578 tys., w tym 13 gminom z powiatu garwolińskiego ponad 720 tys. zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wojewoda Mazowiecki w 2021 roku na realizację programu przekazał gminom z regionu siedleckiego ponad 2,6 mln zł z czego gminom z powiatu garwolińskiego ponad 780 tys. zł.

mat. pras., opr. red.

fot. MUW


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama

TOP

reklama