reklama

1,1 mln zł na drogi w powiecie

Opublikowano: 09 czerwiec 2021, 09:24 Kategoria Aktualności
drogigrunty rolnemazovia
Ten artykuł przeczytasz w 2 - 3 min.

Już wkrótce, dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego, w subregionie siedleckim i powiecie mińskim zrealizowanych zostanie 65 inwestycji w ramach ochrony gruntów rolnych i leśnych. W powiecie garwolińskim zyskają wszystkie samorządy z wyjątkiem miasta Łaskarzew.

Na szczególne znaczenie tych inwestycji dla rolników i mieszkańców terenów wiejskich zwraca uwagę marszałek Adam Struzik. ? To wsparcie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród samorządów lokalnych. Nic dziwnego, bo koncentruje się na inwestycjach realizowanych na terenach wiejskich. Z jednej strony pomaga poprawić infrastrukturę drogową, dzięki czemu rolnicy zyskują dobry dojazd do pól i gospodarstw rolnych. Z drugiej strony pomaga walczyć z suszą poprzez rozbudowę systemów melioracyjnych ? podkreśla marszałek.

W ramach ogłoszonego w 2020 r. naboru na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji wpłynęło łącznie 398 wniosków. ? Pozytywną ocenę, a co za tym idzie dofinansowanie, otrzymało 308 z nich. 299 wniosków dotyczy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a 9 ? małej retencji. Na ich dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego przeznaczyliśmy w sumie ponad 30 mln zł ? informuje Leszek Przybytniak, przewodniczący sejmikowej Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich.

reklama


W subregionie siedleckim i powiecie mińskim zrealizowanych zostanie w sumie 65 inwestycji, które otrzymają ponad 6,5 mln zł dofinansowania z budżetu Mazowsza. Samorządy powiatu garwolińskiego otrzymają 1,1 mln zł (szczegóły w tabeli poniżej).

Wnioskodawca

Przedsięwzięcie

Kwota dofinansowania

Powiat Garwoliński

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1346W Korytnica - Sokół - Przyłęk - Nowy Pilczyn w m. Sokół (Gmina Sobolew)

100 000 zł

Borowie

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Głosków

50 000 zł

Garwolin Gm.

Przebudowa drogi nr 130214W w miejscowości Zakącie gm. Garwolin w km 0+115 - 0+580

50 000 zł

Garwolin M.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Sławińskiej - II etap

170 000 zł

Górzno

Modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Samorządki Kolonia i Samorządki

80 000 zł

Łaskarzew Gm.

Przebudowa drogi gminnej Nr 130605W Dąbrowa-Aleksandrów-Izdebno w km 1+440÷1+820

50 000 zł

Maciejowice

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wróble-Wargocin

100 000 zł

Miastków Kościelny

Przebudowa drogi gminnej Nr 130811W w miejscowości Zasiadały w km 0+000-0+650

50 000 zł

Parysów

Przebudowa drogi gminnej we wsi Łukówiec

100 000 zł

Pilawa M. i Gm.

Przebudowa drogi gminnej Nr 131075W w m. Niesadna w km 0+683 - 1+383

130 000 zł

Sobolew

Modernizacja drogi gminnej nr 131137W ul. Leszowa w m. Sobolew

100 000 zł

Trojanów

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Podebłocie

50 000 zł

Wilga

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cyganówka na długości 510 m

80 000 zł

Żelechów

Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku

50 000 zł

mat. pras.


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama