reklama

49 projektów ze wsparciem MIAS

Opublikowano: 02 czerwiec 2021, 09:13 Kategoria Aktualności
miassamorządmazoviasołectwa
Ten artykuł przeczytasz w 4 - 7 min.

Wsparcie z budżetu Mazowsza otrzyma 259 projektów z 52 gmin subregionu siedleckiego i powiatu mińskiego na kwotę blisko 2,6 mln zł. W powiecie garwolińskim dofinansowanych zostanie 49 projektów z 11 gmin.

MIAS jest autorskim programem wsparcia samorządu województwa mazowieckiego i od samego początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem podkreśla marszałek Adam Struzik. ? Ogromną zaletą tego przedsięwzięcia jest fakt, że wszystkie inwestycje wytypowane zostały przez mieszkańców tych miejscowości, w których mają powstać. To dobry przykład współpracy między samorządami a mieszkańcami. Wsłuchiwanie się w ich głos i potrzeby jest kluczem do realizacji ważnych dla nas inwestycji.

Podobnie jak w ubiegłych latach, również w tym roku, w ramach MIAS 2021 sołectwa mogły się ubiegać o wsparcie do 10 tys. zł na  m.in. rewitalizację skwerów, instalacje paneli fotowoltaicznych, remont obiektów sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i bibliotek, rozwój twórczości folklorystycznej czy rękodzieła ludowego. W sumie na realizację MIAS 2021 samorząd Mazowsza przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Środki te otrzyma aż 1276 inicjatyw sołeckich z 256 mazowieckich gmin.

reklama


Liczba wspartych projektów zależała od wielkości gminy. W przypadku gmin, w których jest mniej niż 28 sołectw ? samorządy mogły złożyć maksymalnie 5 wniosków, natomiast tam, gdzie sołectw jest więcej niż 60 ? gminy mogły złożyć nawet 18 wniosków. W ramach tegorocznej edycji MIAS 2021 wpłynęło w sumie 1312 wniosków, z których 1276 otrzyma wsparcie. Wśród nich jest 259 sołeckich projektów z subregionu siedleckiego i mińskiego.

W powiecie garwolińskim dofinansowanych zostanie 49 projektów z 11 gmin. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 489 tys. zł.

Gmina

Zadanie

 Dofinansowanie

Borowie

Wykonanie progów zwalniających na drodze gminnej w Łętowie

         10 000,00 zł

Borowie

Ułożenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Nowej Brzózie

         10 000,00 zł

Borowie

Zakup wyposażenia siłowni plenerowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Brzuskowoli

            9 000,00 zł

Borowie

Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wilchcie

         10 000,00 zł

Borowie

Ułożenie kostki brukowej wokół budynku świetlicy wiejskiej w Starej Brzuzie

         10 000,00 zł

Garwolin

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Górki

         10 000,00 zł

Garwolin gm.

Remont kapliczki w sołectwie Miętne

         10 000,00 zł

Garwolin gm.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Sławiny

         10 000,00 zł

Garwolin gm.

Zakup sprzętu do organizacji wydarzeń kulturalnych i spotkań dla lokalnej społeczności w sołectwie Stary Puznów

         10 000,00 zł

Garwolin gm.

Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Władysławów

         10 000,00 zł

Górzno

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Mierżączka

         10 000,00 zł

Górzno

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Piaski

         10 000,00 zł

Górzno

Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowości Potaszniki

         10 000,00 zł

Górzno

Zakup wyposażenia budynku Świetlicy Wiejskiej w Samorządkach

         10 000,00 zł

Łaskarzew

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Budach Krępskich

         10 000,00 zł

Łaskarzew

Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipniki

         10 000,00 zł

Łaskarzew

Zakup samochodu strażackiego bojowego średniego dla OSP Melanów

         10 000,00 zł

Łaskarzew

Renowacja ogrodzenia wokół pomnika pamięci pomordowanych mieszkańców wsi Wanaty

         10 000,00 zł

Łaskarzew

Zakup materiałów i wyposażenia do wykonania zadaszenia tarasu przy świetlicy wiejskiej

         10 000,00 zł

Maciejowice

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Uchacze - etap II

         10 000,00 zł

Maciejowice

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Kochów

         10 000,00 zł

Maciejowice

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewóz

         10 000,00 zł

Maciejowice

Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Tyrzyn

         10 000,00 zł

Maciejowice

Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Bączki

         10 000,00 zł

Maciejowice

Wymiana wiat przystankowych w miejscowości Samogoszcz

         10 000,00 zł

Maciejowice

Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Domaszew

         10 000,00 zł

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Oblin-Grądki

         10 000,00 zł

Maciejowice

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Malamówka

         10 000,00 zł

Miastków Kościelny

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej - I etap

         10 000,00 zł

Miastków Kościelny

Wykonanie instalacji elektrycznej i grzewczej w budynku świetlicy wiejskiej w Ryczyskach

         10 000,00 zł

Parysów

Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Żabieniec

         10 000,00 zł

Sobolew

Zakup urządzeń do wyposażenia siłowni wewnętrznej w sołectwie Godzisz

         10 000,00 zł

Sobolew

Zakup urządzeń na plac zabaw w Sokole

         10 000,00 zł

Sobolew

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze w Sołectwie Sobolew II

         10 000,00 zł

Sobolew

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze

         10 000,00 zł

Trojanów

Budowa placu zabaw w miejscowości Podebłocie

         10 000,00 zł

Trojanów

Budowa placu zabaw w miejscowości Ruda

            9 963,00 zł

Trojanów

Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Więcków

         10 000,00 zł

Trojanów

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej placu przy świetlicy wiejskiej w Woli Koryckiej Dolnej

         10 000,00 zł

Trojanów

Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabianka

         10 000,00 zł

Wilga

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Tarnów

         10 000,00 zł

Wilga

Budowa linii oświetlenia ulicznego - Goźlin Górny

         10 000,00 zł

Wilga

Modernizacja oświetlenia ulicznego - Holendry

         10 000,00 zł

Wilga

Budowa i modernizacja linii oświetlenia ulicznego - Nieciecz

         10 000,00 zł

Wilga

Modernizacja pętli autobusowej - Stary Żabieniec

         10 000,00 zł

Żelechów

Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kotłówka

         10 000,00 zł

Żelechów

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie

         10 000,00 zł

Żelechów

Modernizacja remizy OSP w Woli Żelechowskiej

         10 000,00 zł

Żelechów

Modernizacja budynku OSP we Władysławowie I

         10 000,00 zł


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama