reklama

Konkurs na prezesa PKS

Opublikowano: 07 marzec 2019, 08:08 Kategoria Aktualności
PKS
Ten artykuł przeczytasz w 1 - 2 min.

Rada Nadzorcza PKS w Garwolinie ogłosiła konkurs na stanowisko prezesa spółki. Chętni do pokierowania garwolińską spółką mogą składać dokumenty do 2 kwietnia.

W lutym Rada Nadzorcza PKS w Garwolinie podjęła decyzję o odwołaniu dotychczasowego prezesa Tadeusza Kowalczyka. Do czasu wyłonienia nowego prezesa, działalnością spółki kieruje prokurent Kamila Makulec, zastępca kierownika działu przewozów. 28 lutego rada nadzorcza podjęła uchwałę o warunkach postępowania kwalifikacyjnego, które ma wyłonić nowego prezesa.

Kandydat na prezesa zarządu musi spełniać łącznie następujące warunki: posiadać wykształcenie wyższe, posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

reklama


Kandydat nie może być osobą, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

Zainteresowani poprowadzeniem garwolińskiego PKS muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty do 2 kwietnia do godz. 15.00 w siedzibie spółki lub przesłać ofertę pocztą (decyduje data wpływu do spółki). Otwarcie ofert nastąpi nie później niż 7 dni po terminie ich złożenia. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania, powiadomieni zostaną o terminie rozmowy kwalifikacyjnej w ramach postępowania kwalifikacyjnego w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert. Z chwilą otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kandydat uzyska prawa zapoznania się w siedzibie spółki z informacjami dotyczącymi spółki niestanowiącymi tajemnicy.

łk

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Dodaj komentarz
reklama
reklama
reklama