Cartex

Pogoda w Garwolinie

pogoda.net


Apteka dyżurna:
ul. Kościuszki 49 L
Miłego dnia życzy
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Garwolinie

13 zasłużonych dla rolnictwa

Opublikowano: 31 sierpień 2016, 12:33 Kategoria Aktualności
zasłużony dla rolnictwarolnictwodożynki

Każdego roku w ramach dożynek powiatowych wręczane są odznaki resortowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Odznaczenie to przyznawane jest za osiągnięcia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych.

W tym roku starosta wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyznanie odznak dla 13 osób, które swoją działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju rolnictwa na terenie powiatu. Poniżej krótkie sylwetki wyróżnionych podczas Dożynek Powiatowych.

Pan Wiesław Szeląg prowadzi samodzielnie od 1995 roku specjalistyczne gospodarstwo rolne o ogólnej powierzchni 20 ha, położone we wsi Iwowe gmina Borowie, specjalizujące się w produkcji mleka oraz hodowli bydła mlecznego, obecnie posiada 50 sztuk bydła. Gospodarstwo cyklicznie modernizowane, wyposażone w pełny park maszynowy. Rolnik aktywnie uczestniczy w życiu społeczno – gospodarczym gminy.

Pan Rafał Wróblewski prowadzi samodzielnie gospodarstwo rolne od 1993 roku. Powierzchnia gospodarstwa łącznie z gruntami dzierżawionymi wynosi ok. 20 ha, rolnik specjalizuje się w produkcji roślinnej. Gospodarstwo jest gospodarstwem rodzinnym, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, na bieżąco unowocześniane poprzez wprowadzanie modernizacji gospodarstwa i nowych technologii w uprawie roślin. Pan Rafał wyróżnia się wysokimi umiejętnościami w zakresie przedsięwzięć jak i wysokim poziomem organizacji i planowania. Poza codzienną pracą bierze czynny udział w życiu sołectwa oraz chętnie udziela się społecznie, m.in. przynależność do OSP w Woli Rębkowskiej. Rolnik cieszy się dużym zaufaniem wśród mieszkańców, pełnił funkcję radnego w Radzie Gminy Garwolin w latach 2006-2010.

Pan Jan Solarczyk zamieszkały w Górznie jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 39 ha, ponadto wydzierżawia ok. 30 gruntów rolnych. Rolnik specjalizuje się w hodowli bydła mlecznego, posiada 34 sztuk krów dojnych i 44 sztuki tzw. ,,młodzieży’’ z własnego chowu. Jest jednym z największych dostawców mleka z terenu gminy Górzno. W 2015 roku sprzedał 280 540 litrów mleka do OSM Garwolin. Pan Jan realizuje zadania inwestycyjne głównie z własnych środków, wybudował obory: uwięziową i wolnostanowiskową oraz inne budynki gospodarcze. Rolnik niezwykle pracowity, godny naśladowania, cyklicznie pogłębia wiedzę korzystając ze szkoleń.

Pan Karol Kowalczyk od dziecka związany z rolnictwem swoich dziadków i rodziców. Prowadzi hodowlę krów oraz dla potrzeb hodowli prowadzi uprawę zboża, ziemniaków i kukurydzy. Kandydat podtrzymuje tradycje rodzinne. Nie bał się wziąć na swe barki tak ciężkiej pracy, jaką jest w dzisiejszych czasach praca rolnika. Gospodarstwo jest zadbane i nowoczesne, spełniające wszystkie warunki wymagane przepisami prawa. Rolnik pracowity, cieszący się dobrą opinią wśród lokalnej społeczności.

Pan Grzegorz Zięcina prowadzi gospodarstwo rolne we wsi Lewików gmina Łaskarzew o powierzchni użytków rolnych 31 ha, specjalizujące się w chowie bydła mlecznego i opasowego. Obecnie stado krów mlecznych liczy 15 sztuk, 15 sztuk jałówek oraz 4 sztuki opasów. Gospodarstwo bazuje głównie na własnych paszach objętościowych oraz na paszach treściwych. W 2015 roku wyprodukowano 93 tony mleka dla OSM w Garwolinie. Pan Grzegorz korzystał z Funduszu Unijnego na zakup maszyn rolniczych w celu doposażenia gospodarstwa, systematycznie inwestuje i powiększa swoje gospodarstwo, tak aby było w pełni zmechanizowane.

Pani Irmina Borkowska prowadzi od ponad 20 lat wraz z mężem rodzinne gospodarstwo rolne. Od dzieciństwa związana z rolnictwem, aktywna społecznie – od 2010 roku pełni funkcję sołtysa wsi Kozłów, a od 2014r Radna Rady Gminy Parysów. Dzięki jej działalności postępuje rozwój wsi, uległa poprawie infrastruktura, planowane są kolejne inwestycje. Pani Irmina jest osobą pracowitą, wrażliwą na potrzeby mieszkańców oraz chętną do pomocy.

Pan Leszek Zadrożny jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni 8,28 ha, w którym prowadzi hodowlę bydła opasowego, ponadto dzierżawi 9,02 ha użytków rolnych. Gospodarstwo w pełni zmodernizowane i zmechanizowane. Rolnik aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, udziela się na rzecz środowiska lokalnego, od 25 lat pełniąc funkcję sołtysa wsi.

Pan Rafał Babik rolnik ze wsi Sokół gmina Sobolew prowadzi własne gospodarstwo rolne od 2002r, o powierzchni ponad 20 ha, dodatkowo dzierżawi grunty o powierzchni ok. 40 ha. Specjalizuje się w hodowli krów mlecznych osiągając bardzo dobre wyniki w tej dziedzinie tj. rocznie 220 tyś. litrów mleka o zawartości białka 3,4% i 4,5 % tłuszczu. Poza pracą w gospodarstwie rolnym aktywnie uczestniczy w życiu społecznym pełniąc funkcję sołtysa wsi oraz naczelnika OSP w Sokole. Powszechnie lubiany i szanowany.

Głównym kierunkiem produkcji w gospodarstwie Pana Mirosława Druszcza jest hodowla bydła mlecznego, za które w 2015 roku uzyskał wysokie miejsce w krajowych rankingach najlepszych hodowców. Osiągnięcia zostały zaprezentowane w biuletynie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, w której zestawiane są stada według najwyższej przeciętnej wydajności według ras. Stado Pana Mirosława uplasowało się na bardzo wysokim czwartym miejscu w rasie białogrzbietej. Rolnik systematycznie uczestniczy w szkoleniach poszerzając wiedzę na temat hodowli zwierząt gospodarskich.

Pani Małgorzata Lis wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 22 ha, specjalizujące się w chowie bydła mlecznego. Roczna produkcja mleka wynosi ok. 160 tyś. litrów. Pani Małgorzata utrzymuje 65 sztuk bydła z czego 29 krów dojnych. W strukturze upraw znaczną pozycję zajmują trawy na gruntach ornych, łąki trwałe, kukurydza i zboża. Aktywnie uczestniczy w sprawach lokalnej społeczności poprzez duże zaangażowanie w rozwój i działalność koła gospodyń.

Pani Hanna Dębowska posiada wykształcenie wyższe ukończone w 1980r na Wydziale Technologii Żywności Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie. Swoją pracę zawodową rozpoczęła w ,,SPOŁEM’’ Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Garwolinie. Jednocześnie przejęła po rodzicach gospodarstwo rolne, które wraz z mężem prowadzi do dzisiaj. W dniu 01.12.1987r podjęła pracę w laboratorium zakładowym Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Garwolinie, awansując na kierownika działu handlu, a od 2008r pełni funkcję Viceprezes Zarządu ds. Skupu i Handlu. Aktywnie działa w środowisku rolniczym poprzez dystrybucję, sprzedaż i promocję produktów pochodzenia rolniczego na rynek krajowy i zagraniczny. W środowisku uważana jest za osobę energiczną, pracowitą, kontaktową, dobrze zorganizowaną.

Pan Szczepan Cichecki zamieszkały w Garwolinie ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Geodezji o specjalności Geodezja Urządzeniowo – Rolna, jak również studia podyplomowe - Wycena Nieruchomości. Przez 42 lata swojej pracy związany był z działalnością geodezyjną i rolna. W latach 70-tych ubiegłego wieku brał udział w pracach związanych z regulowaniem własności gospodarstw rolnych. W 1979r wykonywał, jako pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Siedlcach z/s w Mińsku Mazowieckim, scalenie gruntów wsi Ruda Tarnowska gm. Wilga. Jako Kierownik Oddziału Geodezji Urzędu Rejonowego w Garwolinie, a następnie jako Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie prowadził postępowania administracyjne dotyczące scaleń i wymiany gruntów powiatu, regulował stan prawny wspólnot gruntowych, nadzorował pracę wydziału prowadzącego ewidencję gruntów i budynków m.in. terenów wiejskich. Przez cały okres pracy zawodowej zajmował się głównie sprawami społeczności wiejskiej. Powszechnie ceniony fachowiec oraz szanowany i lubiany kolega.

Pani Bożena Grzybowska zam. w Łaskarzewie przy ul. Garwolińskiej 81. Ukończyła w 1980r Wydział Weterynaryjny w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Całe życie zawodowe związane z wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii: prowadziła działalność leczniczą zwierząt gospodarskich na terenie powiatu garwolińskiego, była Kierownikiem Weterynaryjnej Inspekcji Sanitarnej przy Zakładach Mięsnych ,,Pek-pol’’ w Garwolinie. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii w Garwolinie. Ciągły kontakt i współpraca w terenie z rolnikami prowadzącymi gospoda.

starostwo-powiatowe.pl/opr. łk

Dodaj komentarz

Dodając komentarz oświadczasz, że akceptujesz regulamin dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odśwież

Dzieje się!

24 kwiecień 13:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 2D Kino
24 kwiecień 15:45
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 2D Kino
24 kwiecień 18:00
Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing Kino
24 kwiecień 20:30
Nieznajomi ofiarowanie Kino
27 kwiecień 13:45
Luis i obcy 3D Kino
27 kwiecień 15:50
Luis i obcy 2D Kino
27 kwiecień 18:00
Tomb Raider 3D dubbing Kino

Dzieje się!

24 kwiecień 13:30
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 2D Kino
24 kwiecień 15:45
Gnomeo i Julia. Tajemnica zaginionych krasnali 2D Kino
24 kwiecień 18:00
Pacific Rim: Rebelia 2D dubbing Kino
24 kwiecień 20:30
Nieznajomi ofiarowanie Kino
27 kwiecień 13:45
Luis i obcy 3D Kino
27 kwiecień 15:50
Luis i obcy 2D Kino
27 kwiecień 18:00
Tomb Raider 3D dubbing Kino
27 kwiecień 20:30
Wieczór gier Kino

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.